Gaelscoil Na Lochanna

 • Daidí na Nollag ag Dunnes Lena páistí
 • Daidí na Nollag
  Daidí na Nollag
 • Drama Rang Niamh
  Drama Rang Niamh
 • Cnoc Na Sí
  Cnoc Na Sí
  Rinne Rang 1 baile beag Le hábhair athchursáilte - IONTACH
 • Rang 5
  Rang 5
  Gleacaiocht le Sandra
 • Seachtain an chairdis 2016
  Seachtain an chairdis 2016
  Go leor ranganna ag obair le chéile an tseachtain seo
 • Boscaí Nollag Team Hope
  Boscaí Nollag Team Hope
 • Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
  Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
 • Buaiteoirí chorn Coughlan 2016!!!!
  Buaiteoirí chorn Coughlan 2016!!!!
 • Lá Roald Dahl i Rang 3
  Lá Roald Dahl i Rang 3
 • Corn Chiain
  Corn Chiain
 • Grúpa Rince Seit 2016
  Grúpa Rince Seit 2016

 


EANÁIR


Raganna Iarscoile ar ais €50 do téarma 2 agus €50 do théarma 3 íocaíochtaí ar EPP nó san oifig ar mhaidin Aoine in Eanáir (Ní ghlacfar le hairgead san oifig tar éis Eanáir)

After school classes resume €50 for term 2 and €50 for term 3 Pay online EPP or in office on Friday mornings in Jan (office will not take money after January)

 
19ú (5 Luain, for 5 Mondays)
Snámh R3 (Nás) – €45
Swimming R3 (Naas) – €45

 
17ú
Cruinniú Tuistí Nua – 7.30 – 8.30
Teastas breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste ag teastáil
Tréimhse Clárúcháin 17ú Ean go 6ú Feabhra

New Parents Meeting – 7.30 – 8.30
Birth certs (or copy) and PPS numbers are required
Period of enrolment 17th Jan to 6th February


FEABHRA


30ú Eanáir – 5ú Feabhra
Seachtain Glas
Bailímid sean éadaí, agus ceallraí

Green Week
We collect recyclable clothes and batteries

 

Cruinniú foirne – Rachaidh gach páiste abhaile ag 1.25
Staff meeting – All children will go home at 1.25

 
20ú – 24ú
Briseadh Meán Téarma
Midterm

 
27ú
Boscaí Trócaire á chur abhaile
Trócaire boxes being sent home