Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Eanáir 2017
  Cainteoirí na Míosa Eanáir 2017
 • Grmagaibh a thuistí!
  Grmagaibh a thuistí!
 • Drama Rang Niamh
  Drama Rang Niamh
 • Cnoc Na Sí
  Cnoc Na Sí
  Rinne Rang 1 baile beag Le hábhair athchursáilte - IONTACH
 • Rang 5
  Rang 5
  Gleacaiocht le Sandra
 • Seachtain an chairdis 2016
  Seachtain an chairdis 2016
  Go leor ranganna ag obair le chéile an tseachtain seo
 • Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
  Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
 • Lá Roald Dahl i Rang 3
  Lá Roald Dahl i Rang 3
 • Corn Chiain
  Corn Chiain

 


FEABHRA


Seachtain Glas / Green Week

Eanáir 30 – Feabhra 3

Cliceáil anseo..

Leathlá do chruinniú Foirne
Abhaile ag 1:25
Half day for staff meeting
1:25 hometime
Lenrec ag teacht chun sean éadaí a bhailiú ón mbothán- seol isteach go leor málaí
Lá athchursáil na néadaí
Recycling company coming to collect old clothing from shed- Send in loads!
Dúshlán na milliúin gcoschéim

Páistí V Múinteoirí

Beimid ag caitheamh peidiméadair agus ag comhaireamh na coschéim thar coicís go milliúin

6ú -7ú
Comhairle Condae Chill Mhantáin
Rang 1-6 Million Step Challenge

Páistí V Múinteoirí

We wear pedometers for 2 weeks and try reach 1,000,000 steps

Briseadh meán téarma – bain taitneamh as 20ú -24ú
no half day on 17ú!
Midterm break – enjoy
Beidh nuachtán SULT as Gaeilge sa Daily Mail 25ú An Irish magazine SULT will be included in Daily Mail

 


MÁRTA


Beidh nuachtán SULT as Gaeilge sa Daily Mail 25ú An Irish magazine SULT will be included in Daily Mail

SEACHTAIN NA GAEILGE!!!
6ú-17ú

Riail na Gaeilge
Agus muid ag druidim le Seachtain mhór na Gaeilge eile – ba mhaith linn bhur naird a tharraingt ar Riail na Gaeilge. Iarraimid ar thuistí tacú linn i gcónaí na páistí a chur ag caint as Gaeilge lena chéile sa charrchlós ar maidin agus san iarnóin. Grmíle. I rith Seachtain na Gaeilge beidh maor Gaeilge ag dul thart ag bronnadh ticéad do chrannchur mór ar pháistí a bhíonn ag úsáid na Gaeilge mhaith sa charrchlós sa mhaidin agus san iarnóin (chomh maith le clós imeartha i rith am scoile). Ar an taobh eile de, meabhraímid le gach duine go bhfuil Riail ann stampa dearga a thabhairt do aon pháiste scoile (Rang 1-6 amháin) atá ag úsáid aon Bhéarla lena chéile. Táimid ag lorg comhoibriú i gcónaí le seo. GRMíle.

As we approach our Big Seachtain na Gaeilge – we want to draw your attention to the Irish Rule. We ask parents to keep supporting us by continually asking the páistí to speak as Gaeilge to each other in the carpark in the mornings and afternoons. GRMíle. During Seachtain na Gaeilge we will have Irish stewards going about awarding raffle tickets to those speaking good Irish in the carpark before and after school (as well as the school yard during school times). On the other hand, we are reminding everyone that we have a rule that a red stamp is given to school children (Rang 1-6 only) for any use of Béarla with each other. We will always be relying on your cooperation with this. GRMíle

Marquee Mór

Tá Coiste na dTuistí ag eagrú Cóisir 10 mbliana na scoile i Mí an Mheithimh agus ag fiosrú faoi marquee 70m X 40m – If anyone knows someone, who knows someone, whose uncle knows someone who has a loan of a loan etc etc-  please contact us in the school-087 9388651. Tar i dteagmhál linn…

 

Rith na Lochanna

Russborough 7ú Bealtaine
7th May