Gaelscoil Na Lochanna

 • Turas scoile rang 3 lena Francaigh I gColáiste na Trionóide
 • Tarraingt téide Rang 3/4 Russborough 2019
 • Tarraingt téide Rang 3/4 Russborough 2019
 • Fáilte roimh ár gcairde ón bhFrainc!
 • Brocaire te (hot dog) ar scoil
  Brocaire te (hot dog) ar scoil
 • Buaiteoirí an Chontae!!
  Buaiteoirí an Chontae!!
 • Adhmaideoir John Doran ar ais linn
  Adhmaideoir John Doran ar ais linn
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
  An- jab déanta ag Rang 6 na driseacha ar thaobh an bhóthair a ghlanadh !
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
 • Seachtain an Chairdis 2018
  Seachtain an Chairdis 2018
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua

 

Gaelscoil na Lochanna

07 / 06 / 2019

 

Meitheamh / June

Scoil Dúnta School Closed
Lá oscailte do Naí nua 1:30-2:30 agus lá chun éide scoile a cheannach Aoine 7ú Open day for new infant class and day to collect Uniform orders
Seachtain Mata 10-14ú Maths week
Tuairscí scoile ag dul abhaile 12ú School reports being sent home
Lá Sláin do Rang 6 13ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Rásaí Lá Spóirt 14ú Sport’s Day Races
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran. €100 le níoc ar EPP 19-20ú Rang 6 over-night trip to Bundoran

€100 to be paid through EPP

Lá Deireannach, 11:45 21ú Last day of term, 11.45
Éide Scoile do Gaelscoil na Lochanna ar fail i mí Lúnasa sa Mhean Scoil áitiúla 7ú & 14ú
2-4pm
School Uniforms for Gaelscoil na Lochanna will be on sale in Blessington Community College
An chéad lá ar ais tar éis Samhradh Dé Céadaoin 28ú Lúnasa First day back after summer

Nuacht ó Choiste na dTuistí

Ba mhór le Coiste na dTuistí 2018/2019 buíochas ó chroí a ghabháil lena tuistí/caomhnóirí ar fad a chabhraigh i rith na bliana le airgead a thiomsú agus imeachtaí a chur ar siúl. Bliain speisialta a bhí ann. (Agus ba mhaith liom mo bhuíochas ó croí a ghabháil leo).

Coiste na dTuistí would like to thank most sincerely all those who assisted with fundraising events and school events over the past year. It was some year!

(And we want to thank the Coiste most sincerely also for all their hard work).

June 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
 • Lá Deireanach (Last Day
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna