Gaelscoil Na Lochanna

 • 19ú Siúl na Nollag
  19ú Siúl na Nollag
  Beimid ag siúl go dtí suíomh nua na scoile 11.00-11.45 (We will be doing our sponsored walk to new site of the school)
 • Crann Nollag lámh dhéanta ag na naíonáin bheaga
  Crann Nollag lámh dhéanta ag na naíonáin bheaga
 • Cailíní Peile 2017
  Cailíní Peile 2017
 • Cainteoirí na míosa Samhain
  Cainteoirí na míosa Samhain
 • Rang 5 ag déanamh cártaí Nollag dá chairde sa Spáinn
  Rang 5 ag déanamh cártaí Nollag dá chairde sa Spáinn
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!
 • Buaiteoirí Corn Coughlan 2017
  Buaiteoirí Corn Coughlan 2017
  Maith Sibh Buachaillí Rang 6
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
  Rang 2 ag bogadh!
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
 • Ár bpáistí nua!
  Ár bpáistí nua!
 • Turas Scoile
  Turas Scoile
 • An tSeachtain Cheoil
  An tSeachtain Cheoil

 

Sracfhéachaint ar an Nollaig / A Glance at December

 

8 ú Cártaí Siúl na Nollag
Sponsor Cards for Christmas Walk
Tabhair na cártaí agus an t-airgead ar ais ar scoil le bhur dtoil nó d’fhéadfaí an córas ar líne a úsáid.
GRMíle Maith agaibh don tacaíocht
 
Please return sponsor cards and money to box at school gate. (or pay online via EPP button on website)
13ú Seirbhís na Nollag
6pm-7pm
An féidir le gach duine a bheith réidh sa seipéal ag 5.40? GRMA

Can everyone please in seats in Church at 5.40? GRMA

? 🙂 Ráiflí faoi chuairteoir speisialta ón bpoll Thuaidh! Rumours of a special visitor from North Pole
19/20 ú Dráma Rang Amy
“An Fear Draíochta Oz”
Fáilte tuistí Rang Amy go dtí an scoil ag 1:30pm.

Parents of Rang Amy welcome to school at 1:30pm

Please pick a day Tues or Wed because space is tight!
GRMÍLE M. Amy!

19 ú Siúl na Nollag
Christmas Walk
Beimid ag siúl go dtí suíomh nua na scoile 11.00-11.45 (Fáilte)
We will be doing our sponsored walk to new site of the school. 11.00-11.45
 
An féidir lena páistí Hata Daidí na Nollag a thabhairt isteach?
Can children bring in Santa hats please?
 
An féidir le Rang Jacqueline + Claire buataisí a thógáil isteach
Can Rang Jacqueline + Claire please bring in boots for walk in field.
Ranganna Iarscoile
Críochnú suas don Nollaig
Ní bheidh aon rang ann sa tseachtain deireannach-

No classes during last week of school

Tosnaíonn na Ranganna arís ar 9 ú Eanáir

Classes begin again on 9th January

AGUS

Guímid anseo Nollaig Shona Mhór Mhaith ag gach aon duine agus tá súil againn go mbeidh sos taitneamhach síochánta agaibh.

We, here in the school, wish everyone a lovely Christmas and a joyful, peaceful holiday.

Ó: Seán, Amy, Karla, Jacqueline, Deirdre, Éilis,Claire,, Jessie, Oliver, Colm, Karen,, Anne, Joe, na Glantóirí Fiz agus Lyn, Fíona, Paul, Seán Ó B, Phil, agus Sandra.

 

 

 


Go raibh míle maith agaibh do gach tacaíocht mór is beag
Thank you for all your support big and small