Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Mean Fomhair 2018
  Cainteoirí na Míosa Mean Fomhair 2018
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • Lá Fáilte 2018
  Lá Fáilte 2018
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Lá Erasmus
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

15 / 10 / 2018

 

Ceiliúradh an Fhómhair

24ú Deireadh Fómhair, 11-12
Seipéal Naomh Mhuire, Eaglais na hÉireann
Rang Naí. – Rang 2

Autumn Service

24th October, 11-12 o’clock
St. Mary’s Church of Ireland
Rang Naí. go Rang 2

Cuirfimid fáilte is féile mhór roimh thuistí na ranganna óga teacht go dtí an séipéal ar an 24ú Dheireadh Fómhair chun buíochas a ghabháil do Dhia do thorthaí an fhómhair.
We extend a warm invite to parents of our young classes to come join us in St. Mary’s Church of Ireland on Wednesday 24th October to give thanks to God for the fruits of Autumn.

Má tá aon rud agaibh do chiseán an fhómhair – tóg isteach é – Bheimis an bhuíoch.
If you have anything to put in our Autumn basket – we would be very grateful. GRMA

 

 

Rudaí ag Teacht / Upcoming Items

Deireadh Fómhair / October
● 20ú Cóisir Oíche Shamhna (Coiste na dTuistí) – Halloween Party (Parents’ Association)
● 24ú Ceiliúradh an Fhómhair (N.Shóis. go R2)
● 26ú Cóisir beag Oíche Shamhna ar scoil / Small Halloween Party at school
● 29ú-2ú Briseadh Meán Téarma / Mid-term Break
(athoscailt ar 5ú Samhain) / (re-opening 5th Nov.)

Samhain / November
● 8ú Bosca na Nollag – le bheith ar ais sa scoil ar mhaidin an 8ú Samhain / Christmas Box – back to school on the morning of Nov. 8th
21ú Cruinnithe Oide- Tuistí sa scoil / Parent – Teacher meetings in school
Sonraí ag teacht go luath / Further details coming soon

Lá deireannach an Téarma / Last day of Term
Beidh an scoil ag dúnadh ar an 26 ú Deireadh Fómhair (gnáth am dul abhaile).
School will close for Mid-Term on 26th October (no half day).
Athoscailt ar an 5 ú Samhain / Re-opening 5th November.

26 ú Cóisir beag ar scoil/ Small party in school
Ar an 26 ú D.F., beidh cóisir beag eile Oíche Shamhna sa scoil – eagraithe ag na Múinteoirí dona páistí . Is féidir le gach éinne gléasadh suas arís agus rud deas a thabhairt leo den lón. Freisin – tá cead ag páistí cluiche boird a thabhairt leo.
On 26th Oct., we will hold another small Halloween Party for the children in school (another chance to dress up!). Children may bring one treat in the lunch box and a board game.
Céad Fhaoistin / First Confession
Tá dáta againn anois don gCéad Fhaoistin – Dé Céadaoin 27ú Márta 2019 @ 7pm
We now have a date for the First Confessions – Wednesday 27th March 2019 @ 7pm

 

N.B. Lá Curaclam – Scoil Dúnta ar an 9ú Samhain. Tá brón orainn faoi aon chur isteach
New Language Curriculum Training Day – School closing now on 9th November.

 


Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna