Gaelscoil Na Lochanna

Beidh an scoil dúnta arís amárach 17ú DF de thoradh rialú ón Roinn Oideachais.

The school will remain closed tomorrow 17th Oct, by direction of Department of Education.

 

 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
 • Ealaín I rang Jacqueline
  Ealaín I rang Jacqueline
 • Ár bpáistí nua!
  Ár bpáistí nua!
 • Páistí nár chaill lá 16/17
  Páistí nár chaill lá 16/17
 • Páistí nár chaill lá 16/17
  Páistí nár chaill lá 16/17
 • R2 ar lá grianmhar
  R2 ar lá grianmhar
 • Turas Scoile
  Turas Scoile
 • An tSeachtain Cheoil
  An tSeachtain Cheoil
 • Paráid Naomh Pádraig
  Paráid Naomh Pádraig
 • Gleacaiocht le Sandra

 

Foirgneamh na scoile / School Building

GRMíle maith agaibh gach duine a chabhraigh linn leis an bhfeachtas seo. Tá cruinniú againn anois leis an Roinn Oideachais go luath agus beidh tuilleadh eolais againn i ndiaidh sin.

Thank you to all our parents and representatives for the great help with our “School Building campaign”. We have been invited to a meeting with the Department of Education and we will revert further after that

Please see response from Minister of Education, Richard Bruton to our recent campaign..

Cliceáil anseo..

 

Cóisir Oíche Shamhna
21 st Deireadh Fómhair
Halla Naomh Caoimhín
3.30 – 5.30in
€10 ticéid don chlann
Halloween Party
21 st October
St. Kevin’s Hall
3.30 – 5.30pm
€10 for family ticket
Ceiliúradh an Fhómhair
25 ú Deireadh Fómhair, 11-12
Seipéal Naomh Mhuire, Eaglais na hÉireann
Rang Naí. – Rang 2
Autumn Service
25 th October, 11-12 o’clock
St. Mary’s Church of Ireland
Rang Naí. go Rang 2

Rudaí ag Teacht / Upcoming Items

Deireadh Fómhair / October

18ú Lá athchursála / Recycling day
21ú Cóisir Oíche Shamhna (Coiste na dTuistí) Halloween Party (Parents Association)
25ú Ceiliúradh an Fhómhair (N.Shóis. go R2)
27ú Cóisir beag Oíche Shamhna ar scoil / Díolachán Cáca d’Aoife (ár gcara speisialta)
Small Halloween Party at school / Cake sale for Aoife

30ú-3ú Briseadh Meán Téarma / Mid-term Break
Lá deireannach an Téarma / Last day of Term
Beidh an scoil ag dúnadh ar an 27ú Deireadh Fómhair (gnáth am dul abhaile).
School will close for Mid-Term on 27th October (no half day).
(athoscailt ar 6ú Samhain) / (re-opening 6th Nov.)

Samhain / November

10ú Bosca na Nollag – le bheith ar ais sa scoil ar mhaidin an 10ú Samhain / Christmas Box – back to school on the morning of Nov. 10th
22ú Cruinnithe Oide- Tuistí sa scoil / Parent – Teacher meetings in school
Sonraí ag teacht go luath / Further details coming soon


Botún ar an bhféilire againn / Mistake on school holiday calendar – Tá brón orainn.

Fíor brón orainn ach bhí botún déanta ar an bhféilire againn. Beidh an scoil oscailte ar an Aoine 22ú Nollaig (leath lá go 11:45) Beidh an scoil dúnta ar an Aoine 1ú Meitheamh in áit an lá sin.

A mistake was made on the school calendar and we apologise for this. The school will be open on Friday December 22nd (a half day finishing at 11:45) the school will be closed on Friday the 1st of June instead.


Go raibh míle maith agaibh do gach tacaíocht mór is beag
Thank you for all your support big and small