Gaelscoil Na Lochanna

 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Cainteoirí na Míosa Aibrean
  Cainteoirí na Míosa Aibrean
 • R5 ag bogadh
  R5 ag bogadh
 • Rang Jacqueline Ag obair le maighneid
  Rang Jacqueline Ag obair le maighneid
 • Adhmadóir John Doran ar chuairt 2018
 • Cainteoirí na míosa Márta 2018
  Cainteoirí na míosa Márta 2018
 • Comórtas Amhránaíochta
  Comórtas Amhránaíochta
 • Seó puipéid agus Litriú sa scoil
  Seó puipéid agus Litriú sa scoil
 • Biongó sa Chlós
 • Lá Erasmus
 • Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Shroich siad craobh an Chontae sa chomortas cluichí comhphobail 🙂
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • Siúl na Nollag
  Siúl na Nollag
 • Cailíní Peile 2017
  Cailíní Peile 2017
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

15 / 05 / 2018

 

Bealtaine / May

 

Seachtain Frithbhulaíochta- ag súil le saothar na bpáistí a chur ar thaispeáint & beimid ag caint lena páistí faoi ár rialacha faoi Ghrianghraif 14ú – 18ú Antibullying Week- hoping to display children’s drawings on topic of bullying & we will be talking to páistí about our rules on taking photos
Cruinniú do Thuistí le páistí atá ag tosnú ar scoil i 2017 17ú
7:30-8:30
Meeting for Parents of Children starting school in 2018
Grianghrafadóir (Joanne Grant) ag teacht chun grianghraif Rang Jacqueline agus Rang 6 a ghlacadh 21ú Lá na nGrianghraf
Photo Day
Joanne Grant Photography coming to take photos of Rang Jacqueline and Rang 6
An Chéad Chomaoineach 11.30 (Grianghraif le Joanne Grant ar an lá & DVD ar fáil freisin) Dé Domhnaigh 20ú
Sunday 20th
First Communion @11.30am
(Photos on the day with Joanne Grant & DVD available also)
Pacáil na Málaí SuperValu 10-6in 19ú
cabhair ag teastáil….. le bhur dtoil!
helpers needed….. please!
Bag pack in SuperValu 10-6pm
Tréimhse na Scrúduithe Caighdeánaithe sa scoil – mar sin ag lorg lán tinrimh 21ú – 1ú Meitheamh Period of standarised tests in school so aiming for full attendance
Lenrec ag teacht chun éadaí athchúrsala a bhailiú 30ú Lenrec coming to collect recycleable clothes

 

Sracfhéachaint ar aghaidh ar Mheitheamh / Glance ahead at June

 

Scoil ar oscailt chun am caillte le sneachta a dhéanamh ar ais NB: 1ú School open to make up for time lost because of snow
Scoil Dúnta School Closed
Seachtain Mata 11-15ú Maths week
School Enrichment 11ú – 7.30pm
Caint do thuistí R5/6
(Molta go mór!)
Talk for parents of R5/6
(highly recommended!)
School Enrichment
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran €100 le níoc ar EPP 13-14ú Rang 6 over-night trip to Bundoran €100 to be paid through EPP
Lá Sláin do Rang 6 20ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Rásaí Lá Spóirt 29ú Sport’s Day Races
Lá Deireannach 29ú Last day of term


Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna