Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Samhain 2018
  Cainteoirí na Míosa Samhain 2018
 • Seachtain an Chairdis 2018
  Seachtain an Chairdis 2018
 • Rás trastíre 2018 sa Chrois
  Rás trastíre 2018 sa Chrois
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • Lá Fáilte 2018
  Lá Fáilte 2018
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Lá Erasmus
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

04 / 12 / 2018

 

Sracfhéachaint ar an Nollaig / A Glance at December

14ú Cártaí Siúl na Nollag

Sponsor Cards for Christmas Walk

Tabhair na cártaí agus an t-airgead ar ais ar scoil le bhur dtoil nó d’fhéadfaí an córas ar líne a úsáid.GRMíle Maith agaibh don tacaíocht

Please return sponsor cards and money to box at school gate. (or pay online via EPP button on website)

14ú/15ú Pacáil Malaí i Dunnes, Bagpack An feidir leat uair a chloig a thabhairt ?

Can you give one hour to this bag pack on Friday after school or Saturday?

18ú *Seirbhís na Nollag

Siúl na Nollag agus Cearúil na Nollag

6pm-7:30pm

An féidir le gach duine a bheith réidh i seipéal Mhuire ag 5.40? GRMA

Can everyone please in seats in Church our Our Lady at 5.40?

Ráiflí faoi chuairteoir speisialta ón bpoll Thuaidh!

Rumours of a special visitor from North Pole

19/20ú Dráma Rang Amy

“Scrooge”

Fáilte tuistí Rang Amy go dtí an scoil ag 1:30pm.
Parents of Rang Amy welcome to school at 1:30pm

Please pick a day Wed or Thurs because space is tight!
GRMÍLE M. Amy!

Ranganna Iarscoile
Críochnú suas don Nollaig
Ní bheidh aon rang ann sa tseachtain deireannach
No classes during last week of schoolTéarma 2 ag tosnú an mhí seo- Term 2 starts this month (Is gá íocadh as na ranganna roimh ré/ classes must be paid for in advance)Tosnaíonn na Ranganna arís ar 7ú Eanáir
Classes begin again on 7th January
AGUS
Guímid anseo Nollaig Shona Mhór Mhaith ag gach aon duine agus tá súil againn go mbeidh sos taitneamhach síochánta agaibh.

We, here in the school, wish everyone a lovely Christmas and a joyful, peaceful holiday.Ó: Seán, Amy, Karla, Jacqueline, Deirdre, Éilis, Claire, Jessie, Colm, Martina, Lúc, Karen, Anne, Fíona, Joe, na Glantóirí Ling agus Imelda, Múinteoirí Iarscoile Phil, Tracey, Patricia agus Sandra.

 

 

Cruinniú Chlárúcháin 2019/2020 / Enrolment Meeting

Beidh oíche eolais agus chlárúcháin ann do thuistí atá ag clárú páistí sa scoil don scoilbhliain seo chugainn ar Déardaoin 17ú Eanáir 2019 @ 7:30. Tá sé an-thábhachtach go mbeidh tuiste amháin ar a laghad i láthair ag an gcruinniú sin le teastais breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste. Ní bheimid ag lorg earlais i mbliana.

There will be an information and enrolment night in school for parents wishing to enrol their children in the school for the next school year. The meeting will be held on Thursday 17th January 2019 at 7.30. It is very important that at least one parent/guardian come to this meeting and bring birth cert (or copy) and the child’s PPS number. We will not be looking for a deposit this year.

 

Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna