Gaelscoil Na Lochanna

 • Adhmadóir John Doran ar chuairt 2018
 • Cainteoirí na míosa Márta 2018
  Cainteoirí na míosa Márta 2018
 • Comórtas Amhránaíochta
  Comórtas Amhránaíochta
 • Seó Fanzini
 • Seó puipéid agus Litriú sa scoil
  Seó puipéid agus Litriú sa scoil
 • Bricfeasta ar Scoil
 • Biongó sa Chlós
 • Lá Erasmus
 • Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Shroich siad craobh an Chontae sa chomortas cluichí comhphobail 🙂
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • Cainteoirí na míosa Nollag
  Cainteoirí na míosa Nollag
 • Rinne R.6 leabhair a scríobh dona naíonáin!!
  Rinne R.6 leabhair a scríobh dona naíonáin!!
 • Siúl na Nollag
  Siúl na Nollag
 • 19ú Siúl na Nollag
  19ú Siúl na Nollag
  Beimid ag siúl go dtí suíomh nua na scoile 11.00-11.45 (We will be doing our sponsored walk to new site of the school)
 • Cailíní Peile 2017
  Cailíní Peile 2017
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
  Rang 2 ag bogadh!
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil

 

Gaelscoil na Lochanna

09 / 04 / 2018

 

Aibreáin / April

Food Dudes Ag tosú seachtain an 9 ú le haghaidh 16 lá do R.Naí. go R2 & 8 lá do R3-R6
Starting week of 9th for 16 days for R.Naí. to R2 & 8 days for R3-R6
Food Dudes
Kaideen Knitwear ag teacht – chun ordaithe agus earlais don bhliain seo chugainn a ghlacadh 27ú
Éide Scoile / Uniforms
1-3pm
Kaideen Knitwear coming to school to takeorders and deposits for next year’s uniforms
Seachtain Scoile Ghníomhaí 23ú – 27ú
60 nóim. gníomhaíochtaí sa lá
60 minutes a day exercise
Active School Week

Rith na Lochanna 29ú
Rith na Lochanna
cláraigh ag / Register here
or register on the day of the Rith
Rith na Lochanna


Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna


Bealtaine / May

Seachtain Frithbhulaíochta- ag súil le saothar na bpáistí a chur ar thaispeáint & beimid ag caint lena páistí faoi ár rialacha faoi Ghrianghraif 14ú – 18ú Antibullying Week- hoping to display children’s drawings on topic of bullying & we will be talking to páistí about our rules on taking photos
Cruinniú do Thuistí le páistí atá ag tosnú ar scoil i 2017 17ú
7:30-8:30
Meeting for Parents of Children starting school in 2018
Grianghrafadóir (Joanne Grant) ag teacht chun grianghraif Rang Jacqueline agus Rang 6 a ghlacadh 21ú Lá na nGrianghraf
Photo Day
Joanne Grant Photography coming to take photos of Rang Jacqueline and Rang 6
An Chéad Chomaoineach 11.00 (Grianghraif le Joanne Grant ar an lá & eolas ar DVD ag teacht) Dé Domhnaigh 20ú
Sunday 20th
First Communion @11.00am
(Photos on the day with Joanne Grant & info on DVD coming soon)
Pacáil na Málaí SuperValu 10-6in 19ú
cabhair ag teastáil….. le bhur dtoil!
helpers needed….. please!
Bag pack in SuperValu 10-6pm
Tréimhse na Scrúduithe Caighdeánaithe sa scoil 21ú – 1ú Meitheamh Period of standarised tests in school
Lenrec ag teacht chun éadaí athchúrsala a bhailiú 30ú Lenrec coming to collect recycleable clothes

Meitheamh / June

Scoil Dúnta School Closed
Seachtain Mata 11-15ú Maths week
School Enrichment 11ú – 7.30pm
Caint do thuistí R5/6
(Molta go mór!)
Talk for parents of R5/6
(highly recommended!)
School Enrichment
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran €100 le níoc ar EPP 13-14ú Rang 6 over-night trip to Bundoran €100 to be paid through EPP
Lá Sláin do Rang 6 20ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Rásaí Lá Spóirt 29ú Sport’s Day Races
Lá Deireannach 29ú Last day of term