Gaelscoil Na Lochanna

 • Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Foireann cispheile na mbuachaillí 2018
  Shroich siad craobh an Chontae sa chomortas cluichí comhphobail 🙂
 • Naí bheaga ag spraoi sa sneachta Feabhra 2018
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
  Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • An tSeachtain Ghlas
  An tSeachtain Ghlas
 • Cainteoirí na míosa Nollag
  Cainteoirí na míosa Nollag
 • Rinne R.6 leabhair a scríobh dona naíonáin!!
  Rinne R.6 leabhair a scríobh dona naíonáin!!
 • Siúl na Nollag
  Siúl na Nollag
 • 19ú Siúl na Nollag
  19ú Siúl na Nollag
  Beimid ag siúl go dtí suíomh nua na scoile 11.00-11.45 (We will be doing our sponsored walk to new site of the school)
 • Cailíní Peile 2017
  Cailíní Peile 2017
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Seachtain an Chairdis
  Seachtain an Chairdis
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil
  Rang 2 ag bogadh!
 • Spórt ar Scoil
  Spórt ar Scoil

 

Gaelscoil na Lochanna

01 / 02 / 2018

 

Dátaí ag Teacht / Upcoming Dates

 

FEABHRA
Seachtain Glas

Bailímid sean éadaí, agus ceallraí

29ú Eanáir – 2ú Feabhra

29th January – 2nd February

Green Week

We collect recyclable clothes and batteries

Lá siúl/scút nó scátáil ar scoil!

2ú

How about walking, scooting, skating to school!
Leathlá do chruinniú Foirne Abhaile ag 1:25

2ú

Half day for staff meeting 1:25 home-time
Lenrec ag teacht chun sean éadaí a bhailiú ón mbothán- seol isteach go leor málaí ☺

7ú Lá athchursáil na néadaí

Recycling company coming to collect old clothing from shed- Send in loads! ☺
Briseadh meán téarma – bain taitneamh as

14ú – 16ú (3 lá / 3 days)

Mid-term break – enjoy

 

MÁRTA
Céad Fhaoistin – Rang 2
7in sa seipéal

21ú

First Confession – Rang 2
7pm in Church

SEACHTAIN NA GAEILGE!!!
5ú -16ú
Riail na Gaeilge

Agus muid ag druidim le Seachtain mhór na Gaeilge eile – ba mhaith linn bhur naird a tharraingt ar Riail na Gaeilge and our new policy. Iarraimid ar thuistí tacú linn i gcónaí na páistí a chur ag caint as Gaeilge lena chéile sa charrchlós ar maidin agus san iarnóin. Grmíle. I rith Seachtain na Gaeilge beidh maor Gaeilge ag dul thart ag bronnadh ticéad do chrannchur mór ar pháistí a bhíonn ag úsáid na Gaeilge mhaith sa charrchlós sa mhaidin agus san iarnóin (chomh maith le clós imeartha i rith am scoile). Ar an taobh eile de, meabhraímid le gach duine go bhfuil Riail ann stampa dearga agus smachtbhanna leis a thabhairt do aon pháiste scoile (Rang 1-6 amháin) atá ag úsáid aon Bhéarla lena chéile. Táimid ag lorg comhoibriú i gcónaí le seo. GRMíle.

As we approach our Big Seachtain na Gaeilge – we want to draw your attention to the Irish Rule. We ask parents to keep supporting us by continually asking the páistí to speak as Gaeilge to each other in the carpark in the mornings and afternoons. GRMíle. During Seachtain na Gaeilge we will have Irish stewards going about awarding raffle tickets to those speaking good Irish in the carpark before and after school (as well as the school yard during school times). On the other hand, we are reminding everyone that we have a rule that a red stamp and sanction is given to school children (Rang 1-6 only) for any use of Béarla with each other. We will always be relying on your cooperation with this. GRMíle