Gaelscoil Na Lochanna

 • Brocaire te (hot dog) ar scoil
  Brocaire te (hot dog) ar scoil
 • Buaiteoirí an Chontae!!
  Buaiteoirí an Chontae!!
 • Adhmaideoir John Doran ar ais linn
  Adhmaideoir John Doran ar ais linn
 • Ag léamh le chéile
  Ag léamh le chéile
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
  An- jab déanta ag Rang 6 na driseacha ar thaobh an bhóthair a ghlanadh !
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
 • Seachtain an Chairdis 2018
  Seachtain an Chairdis 2018
 • Rás trastíre 2018 sa Chrois
  Rás trastíre 2018 sa Chrois
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua

 

Gaelscoil na Lochanna

08 / 04 / 2019

 

Aibreáin / April

Searmanas an tSolais 7 i.n. 1ú Rang 6 Ceremony of Light 7pm
Kaideen Knitwear ag teacht – chun ordaithe agus earlais don bhliain seo chugainn a ghlacadh

Éide Scoile  /  Uniforms

1-3pm

Kaideen Knitwear coming to school to take orders and deposits for next year’s uniforms
Cóineartú R5+6, 11r.n.

Lá scoile ar an Aoine 12ú do pháistí Rang 5/6

11ú Confirmation 11am

School as normal for Rang 5/6 páistí next day

Leathlá do chruinniú Foirne 1:25 12ú Half day for staff meeting 1:25
Briseadh na Cásca (ar ais ar scoil ar an 29ú) 13ú- 28ú Easter break (back on 29th)

Bealtaine / May

Seachtain Scoile Ghníomhaí 7-10ú

60 nóim. gníomhaíochtaí sa lá

60 minutes a day exercise

Active School Week
Rith na Lochanna 12ú

Russborough

Rith na Lochanna
Cuairt ó pháistí on bhFrainc 7-10ú French Visitors coming to school
Turas scoile R5

(Cool planet Experience, Áth na Scéire)

School tour for Rang 5

(Cool Planet Experience, Enniskerry)

Turas Rang 3 go Coláiste na Trionóide 10ú

sonraí na dturas eile ag teacht go luath/ other school tours to be announced shortly- all paid for by Combined payment. GRMA!

School Tour for Rang 3 to Trinity College
Seachtan Frithbhulaíochta 13-17ú Anti Bullying week
Cruinniú do Thuistí le páistí atá ag tosnú ar scoil i MF 2019 15ú

7:30-8:30

Meeting for Parents of Children starting school in Sept 2019
Lá Grianghraf do Rang Naí Bheaga agus Rang 6 27ú Photo day for Naí Bheaga and Rang 6
An Chéad Chomaoineach 11.00

(Grianghraif le Joanne Grant ar an lá & eolas ar DVD ag teacht)

Dé Sathairn 25ú

Saturday 25th

First Communion @11.00am

(Photos on the day with Joanne Grant & info on DVD coming soon)

Tréimhse na scrúduithe Caighdeánaithe (Má chailleann páistí dáta an scrúdú ní féidir linn a chinntiú go mbeidh an tuairisc scoile éisithe ag an am céanna lena páistí eile) 20-31ú Period of Standardised Tests

(If your child misses tests we cannot guarantee school report will issue at the same time as other children)

Meitheamh / June

Scoil Dúnta School Closed
Lá oscailte do Naí nua 1:30-2:30 agus lá chun éide scoile a cheannach Aoine 7ú Open day for new infant class and day to collect Uniform orders
Seachtain Mata 10-14ú Maths week
Tuairscí scoile ag dul abhaile 12ú School reports being sent home
Lá Sláin do Rang 6 13ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Rásaí Lá Spóirt 14ú Sport’s Day Races
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran. €100 le níoc ar EPP 19-20ú Rang 6 over-night trip to Bundoran

€100 to be paid through EPP

Lá Deireannach, 11:45 21ú Last day of term, 11.45

April 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Searmannas an tSolais R5/6 Ceremony of light
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • Cruinniú Foirne Leath lá
13
14
15
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
16
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
17
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
18
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
19
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
 • Aoine Chéasta / Good Friday
20
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
21
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
22
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
23
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
24
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
25
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
26
 • Briseadh na Cásca (Easter Break)
27
28
29
30

Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna