Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Nollag
 • Tháinig Daidí na Nollag
  Tháinig Daidí na Nollag
 • Tháinig Daidí na Nollag
  Tháinig Daidí na Nollag
 • Tháinig Daidí na Nollag
  Tháinig Daidí na Nollag
 • Tháinig Daidí na Nollag
  Tháinig Daidí na Nollag
 • Tháinig Daidí na Nollag
  Tháinig Daidí na Nollag
 • Cainteoirí na Míosa Samhain 2018
  Cainteoirí na Míosa Samhain 2018
 • Seachtain an Chairdis 2018
  Seachtain an Chairdis 2018
 • Rás trastíre 2018 sa Chrois
  Rás trastíre 2018 sa Chrois
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Lá Erasmus
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

08 / 01 / 2019

 

Tá súil againn go raibh saoire Nollag deas ag gach duine agus tá súil againn go dtiocfaidh lusanna an chromchinn go luath i ndiaidh na plúiríní sneachta
We hope everyone had a lovely Christmas and we are hoping too that the snowdrops will soon give way to the daffodils

Dátaí ag Teacht / Upcoming Dates

 

EANÁIR

Rince, Gleacaíocht, Fidil, Banna Cheoil, Canadh- is gá íocadh as Téarma 2 roimh thosú. GRMAgaibh

Ranganna iarscoile

After school classes

Rince, Gleacaíocht, Fidil, Banna Cheoil, Canadh- – fees for Term 2 classes must be paid in advance. GRMAgaibh
Snámh R3 (Nás) – €45 le níócadh ar EPP GRMILE

Do chúig Luain,

for 5 Mondays

Swimming R3 (Naas) – €45 to pay online via EPP grmíle
Cruinniú Tuistí Nua – 7.30 – 8.30

Teastas breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste ag teastáil
Tréimhse Clárúcháin 17ú Eanáir go 6ú Feabhra

17ú New Parents Meeting – 7.30 – 8.30

Birth certs (or copy) and PPS numbers are required
Period of enrolment 17th Jan to 6th Feb

FEABHRA

Seachtain Glas

Bailímid sean éadaí, agus ceallraí

28ú Eanáir – 1ú Feabhra
28th January – 1st February
Green Week

We collect recyclable clothes and batteries

Cruinniú forine – Racaidh gach páiste abhaile ag 1.25 Staff meeting – All páistí will go home at 1.25
Briseadh Meán Téarma 21, 22ú (just 2 days) Midterm
Boscaí Trócaire á chur abhaile Trócaire boxes being sent home

 

Cruinniú Chlárúcháin 2019/2020 / Enrolment Meeting

Beidh oíche eolais agus chlárúcháin ann do thuistí atá ag clárú páistí sa scoil don scoilbhliain seo chugainn ar Déardaoin 17ú Eanáir 2019 @ 7:30. Tá sé an-thábhachtach go mbeidh tuiste amháin ar a laghad i láthair ag an gcruinniú sin le teastais breithe (nó cóip) agus uimhir PPS an pháiste. Ní bheimid ag lorg earlais i mbliana.

There will be an information and enrolment night in school for parents wishing to enrol their children in the school for the next school year. The meeting will be held on Thursday 17th January 2019 at 7.30. It is very important that at least one parent/guardian come to this meeting and bring birth cert (or copy) and the child’s PPS number. We will not be looking for a deposit this year.

 

Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna