Gaelscoil Na Lochanna

 • Turas scoile rang 3 lena Francaigh I gColáiste na Trionóide
 • Tarraingt téide Rang 3/4 Russborough 2019
 • Tarraingt téide Rang 3/4 Russborough 2019
 • Fáilte roimh ár gcairde ón bhFrainc!
 • Brocaire te (hot dog) ar scoil
  Brocaire te (hot dog) ar scoil
 • Buaiteoirí an Chontae!!
  Buaiteoirí an Chontae!!
 • Adhmaideoir John Doran ar ais linn
  Adhmaideoir John Doran ar ais linn
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Cluiche le Scoil Mhuire Feabh 2019
  Dhá chluiche de Ard chaighdeáin!! Grmagaibh Scoil Mhuire agus Jess ón GAA
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
  An- jab déanta ag Rang 6 na driseacha ar thaobh an bhóthair a ghlanadh !
 • An tSeachtain Glas 2019
  An tSeachtain Glas 2019
 • Seachtain an Chairdis 2018
  Seachtain an Chairdis 2018
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua

 

Gaelscoil na Lochanna

08 / 05 / 2019

 

Bealtaine / May

Seachtain Scoile Ghníomhaí 7-10ú

60 nóim. gníomhaíochtaí sa lá

60 minutes a day exercise

Active School Week
Rith na Lochanna 12ú

Russborough

Rith na Lochanna
Cuairt ó pháistí on bhFrainc 7-10ú French Visitors coming to school
Turas scoile R5

(Cool planet Experience, Áth na Scéire)

School tour for Rang 5

(Cool Planet Experience, Enniskerry)

Turas Rang 3 go Coláiste na Trionóide 10ú

sonraí na dturas eile ag teacht go luath/ other school tours to be announced shortly- all paid for by Combined payment. GRMA!

School Tour for Rang 3 to Trinity College
Seachtan Frithbhulaíochta 13-17ú Anti Bullying week
Cruinniú do Thuistí le páistí atá ag tosnú ar scoil i MF 2019 15ú

7:30-8:30

Meeting for Parents of Children starting school in Sept 2019
Lá Grianghraf do Rang Naí Bheaga agus Rang 6 27ú Photo day for Naí Bheaga and Rang 6
An Chéad Chomaoineach 11.00

(Grianghraif le Joanne Grant ar an lá & eolas ar DVD ag teacht)

Dé Sathairn 25ú

Saturday 25th

First Communion @11.00am

(Photos on the day with Joanne Grant & info on DVD coming soon)

Tréimhse na scrúduithe Caighdeánaithe (Má chailleann páistí dáta an scrúdú ní féidir linn a chinntiú go mbeidh an tuairisc scoile éisithe ag an am céanna lena páistí eile) 20-31ú Period of Standardised Tests

(If your child misses tests we cannot guarantee school report will issue at the same time as other children)

Meitheamh / June

Scoil Dúnta School Closed
Lá oscailte do Naí nua 1:30-2:30 agus lá chun éide scoile a cheannach Aoine 7ú Open day for new infant class and day to collect Uniform orders
Seachtain Mata 10-14ú Maths week
Tuairscí scoile ag dul abhaile 12ú School reports being sent home
Lá Sláin do Rang 6 13ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Rásaí Lá Spóirt 14ú Sport’s Day Races
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran. €100 le níoc ar EPP 19-20ú Rang 6 over-night trip to Bundoran

€100 to be paid through EPP

Lá Deireannach, 11:45 21ú Last day of term, 11.45
Éide Scoile do Gaelscoil na Lochanna ar fail i mí Lúnasa sa Mhean Scoil áitiúla 7ú & 14ú
2-4pm
School Uniforms for Gaelscoil na Lochanna will be on sale in Blessington Community College
An chéad lá ar ais tar éis Samhradh Dé Céadaoin 28ú Lúnasa First day back after summer

May 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
 • Cuairteoiri ón bhFrainc sa scoil
8
 • Cuairteoiri ón bhFrainc sa scoil
9
 • Cuairteoiri ón bhFrainc sa scoil
10
 • Cuairteoiri ón bhFrainc sa scoil
11
12
13
 • Seachtain Frithbhulaíochta
14
 • Seachtain Frithbhulaíochta
15
 • Seachtain Frithbhulaíochta
16
 • Seachtain Frithbhulaíochta
17
 • Seachtain Frithbhulaíochta
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna