Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Deireadh Fómhair 2018
  Cainteoirí na Míosa Deireadh Fómhair 2018
 • Rás trastíre 2018 sa Chrois
  Rás trastíre 2018 sa Chrois
 • Coiste na bPáistí 2018/19
  Coiste na bPáistí 2018/19
 • Lá Fáilte 2018
  Lá Fáilte 2018
 • Banna cheoil sa ghairdín
  Banna cheoil sa ghairdín
 • Seachtain Mata 2018
  Seachtain Mata 2018
 • Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
  Rang 3 ag cuidiú le Rang Naí Bheaga beathadóirí éin a thógáil
 • Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
  Páistí Naí Bheaga ag Feirm Stonebrook
 • R6 ag obair ar thionscnamh ar na ipadanna nua
 • Lá Erasmus
 • Gaeilge24 I nGsnl!
  Gaeilge24 I nGsnl!

 

Gaelscoil na Lochanna

04 / 11 / 2018

 

N.B. Lá Curaclam – Scoil Dúnta ar an 9ú Samhain. Tá brón orainn faoi aon chur isteach
New Language Curriculum Training Day – School closing now on 9th November.

 

Mí na Samhna / November

Dóibh siúd gur mian leo – tabhair isteach na boscaí seo le greamóg sa chúinne ar dheis, €4 (nó €5) i gclúdach litreach, dúnta le banda laisteach Déardaoin 8ú
Boscaí Team Hope
(Shoe-box appeal)
karla@gaelscoilnalochanna.com
For all who wish to support this charity – please send in boxes together with sticker in top right corner, €4 (or €5) in envelope, all closed with elastic band
Scoil Dúnta- Lá Traenála dona múinteoirí ar an gCuraclam Teanga Nua Aoine 9ú
scoil dúnta
school closed
School Closed- Training day for teachers on New Language Curriculum
Polasaí nua ar Riail na Gaeilge ag tosú 12ú New Policy on Irish Speaking rule commences
Scrúdu Cluasa dona naíonáin leis an HSE 12ú/13ú Hearing Tests for infant classes by HSE nurses
Beidh na ranganna ag meascadh agus ag teacht le chéile chun léamh le chéile, chun ealaín a dhéanamh le chéile, chun cluichí sa chlós a imirt le chéile 12ú – 16ú
Seachtain an Chairdis
Friendship week
The classes will be mixing and coming together to read together, to make art together, to play games in the yard together
Amchláir sna málaí scoile Dé Céadaoin 21ú
Cruinnithe Oide Tuistí / Parent Teacher Meetings

Click Here

Timetables in school bags
Rang 6 ag déanamh tionscnamh ar dhul ag an gColáiste 19ú-23ú Seachtain Feasacht Choláiste
College Awareness Week
Children in Rang 6 taking part in project work about attending College
Cártaí urraíochta ag dul abhaile- le seoladh ar ais ar 14ú Nollaig
€2179.16 tiomsaithe anuraidh
Siúl na Nollag
Christmas Walk fundraiser
Sponsor cards being sent home
(to be returned on Friday 14th Dec.) Last year’s raised €2179.16

Mí na Nollag / December

Coiste ag lorg tacaíocht óna tuistí
(Dunnes)
Pacáil na Málaí / Bag Pack
Aoine 14ú / Sathairn 15ú
Friday 14st / Saturday 15nd
Parents’ Coiste seeking your support to bag-pack for 1 hour
(Dunnes)
Téarma 2 Ranganna Iarscoile- is gá íocadh as na ranganna roimh ré ar EPP Ranganna iarscoile téarma 2
Term 2 Afterschool classes begin
Term 2 After school Classes (Parents must pay in advance on EPP for children to partake)
Seirbhís na Nollag i Seipéal Mhuire 18ú
6-7pm
Christmas celebration in Church of Our Lady
Leathlá – páistí ag dul abhaile ag 11:45 21ú
Lá deireannach an téarma
Half day- Páistí going home at 11:45

 


Bogaigí le Gaelscoil na Lochanna