Gaelscoil Na Lochanna

 • Cainteoirí na Míosa Márta
  Cainteoirí na Míosa Márta
 • Paráid Naomh Pádraig
  Paráid Naomh Pádraig
 • Seachtain Na Gaeilge
  Seachtain Na Gaeilge
 • Gleacaiocht le Sandra
 • Gleacaiocht le Sandra
 • Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2
  Rang Niamh ag léamh scéalta a scríobh siad do Rang 2

Aibreáin / April


Go néirí libh a pháistí
Lá stairiúil- An chéad Cóineartú tré Ghaeilge sa Bhaile
6ú – 11.00
Coineartú / Confirmation
Gaelscoil na Lochanna & Scoil Chrónáin
Wishing páistí all the best
Historic Day – first Confirmation as Gaeilge in town
Briseadh na Cásca 10-21ú Easter Break
Kaideen Knitwear ag teacht – chun ordaithe agus earlais don bhliain seo chugainn a ghlacadh 26ú
Éide Scoile / Uniforms
1:30-3pm
Kaideen Knitwear coming to school to take orders and deposits for next year’s uniforms
Cruinniú Foirne- Páistí ag dul abhaile ag 1.25 GRMA 28ú Staff meeting- Páistí going home at 1.25 GRMA

Bealtaine / May


Scoil Dúnta 1ú School closed
Rith na Lochanna
9:30in (BBQ ina dhiaidh)
7ú
Rith na Lochanna
9:30am (BBQ after racing activities)
Seachtain Frithbhulaíochta- ag súil le saothar na bpáistí a chur ar thaispeáint 8-12ú Antibullying Week- hoping to display children’s drawings on topic of bullying
Aoichainteoir ag teacht- Fáilte roimh thuistí/chaomhnóirí 18ú
6:30-7:30
Preventing and Tackling Bulling and Cyber Bullying-
Liam Challenor (DCU)
Special guest speaker – all parents/guardians welcome
Cruinniú do Thuistí le páistí atá ag tosnú ar scoil i 2017 18ú
7:45-8:45
Meeting for Parents of Children starting school in 2017
Grianghrafadóir (McGreals) ag teacht chun grianghraif Rang Jacqueline agus Rang 6 a ghlacadh 19ú
Lá na nGrianghraf
Photo Day
McGreals Photography coming to take photos of Rang Jacqueline and Rang 6
An Chéad Chomaoineach 11.00
(eolas ar DVD agus Grianghraif ag teacht)
20ú First Communion @11.00am
(Info on DVD and Photos coming soon)
Pacáil na Málaí SuperValu 10-6in 27ú
cabhair ag teastáil..??
helpers needed..??
Bag pack in SuperValu
Tréimhse na Scrúduithe Caighdeánaithe sa scoil 22ú– 2ú Meitheamh Period of standarised tests in school

Meitheamh / June


Scoil Dúnta 5-7ú
Bain taitneamh as an mbriseadh beag!
School Closed
Is féidir clárú anois don rás seo
(busanna agus craic eagraithe dona mamaís sa scoil)
5ú
Mionmaratón na mBan
Women’s Mini-Marathon
Entries are now open for Women’s Mini-Marathon – (Bus and craic organised for school mammies)
Cóisir 10 mbliana na scoile 10ú 10th Year party for school
Seachtain Mata 12-16ú Maths week
Turas Rang 6 thar oíche go Bundoran. €100 le níoc ar EPP 14-15ú Rang 6 over-night trip to Bundoran
100 to be paid through EPP
Lá Sláin do Rang 6 21ú – 7.30 Goodbye to Rang 6
Lá Spóirt 23ú Sport’s Day
Lá Deireannach 30ú – 11.45 Last day of term