Teagmhálaí Cumhdach Leanaí / Child Safeguarding Contacts

Biodh ar eolas agaibh / For your information:

Is é an Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) ná Seán Ó Cearnaigh, Príomhoide

Is é an Leas-Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA) ná Karla Ní Mhuadaigh, LPO

The Designated Liaison Person (DLP) with regard to Child Safeguarding in the school is Seán Ó Cearnaigh (Príomhoide)

The Deputy Designated Liaison Person (Deputy DLP) with regard to Child Safeguarding in the schoolis Karla Ní Mhuadaigh (LPO)