An Príomhoide / Principal

Sean Ó Cearnaigh

Príomhoide ó 2006. Tá Seán ina chónaí i gCluain Dolcáin. Tá iníon agus mac é féin agus Múinteoir Amy sa scoil . An focal is tábhachtaí sa scoil seo ná “Fáilte” dár leis.

Rang na Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants

Múinteoir Karen

Rang na Naíonáin Shinsearacha / Senior Infants

Múinteoir Jacqueline & Múinteoir Miriam

Rang a hAon / First Class + Rang a Dó / Second Class

Múinteoir Amy

Rang a Trí / Third Class

Múinteoir Karla (Leas Príomhoide)

Rang a Ceathair / Fourth Class

Múinteoir Aisling

Rang a Cúig / Fifth Class

Múinteoir Deirdre

Rang a Sé / Sixth Class

Múinteoir Éilis

Múinteoirí Oideaches Speisialta / Learning Support Teachers

Múinteoir Seán (Príomhoide) & Múinteoir Lúc

CRS / SNA

Múinteoir Anne

Múinteoir Áine

Múinteoir Melanie

Runaí na Scoile / School Secretary

Fiona Stack