An Príomhoide / Principal

Sean Ó Cearnaigh

Príomhoide ó 2006. Tá Seán ina chónaí i gCluain Dolcáin. Tá iníon é féin agus Múinteoir Amy sa scoil agus beidh a mhac ag teacht go luath. An focal is tabhachtaí sa scoil seo ná “Fáilte” dár leis.

Rang na Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants

Múinteoir Deirdre (Leas Priomhoide)

Is as Inis Meáin í Deirdre ó dhúchas, ceann de na Oileáin Árann.

Rang na Naíonáin Shinsearacha / Senior Infants

Múinteoir Martina

Rang a hAon / First Class

Múinteoir Colm

Rang a Dó / Second Class

Múinteoir Caoimhe

Rang a Trí / Third Class

Múinteoir Jacqueline

Rang a Ceathair / Fourth Class

Múinteoir Jessie

Rang a Cúig / Fifth Class

Múinteoir Amy

Rang a Sé / Sixth Class

Múinteoir Éilis

Múinteoirí Acmhainne / Support Teachers

Múinteoir Karen

Múinteoir Daibhíd

Múinteoir Anne (CRS/SNA)

Runaí na Scoile / School Secretary

Fiona Stack