Board of Management

Cé hiad? / Who are they?

Tá ochtar ar an mBord Bainistíochta faoi láthair; múinteoirí, tuismitheoirí agus daoine ón bpobal aitiúil ina measc.
There are 8 members on the Board between teachers, parents and people from our locality.

  • Brian Murray (Cathaoirleach)
  • Sean Ó Cearnaigh (Príomhoide & Rúnaí)
  • Barra de Róiste (Cisteoir)
  • Múinteoir Colm Ó Nualáin
  • Emma-Jane Boyd
  • Patricia White
  • Johnny Glennon
  • Nóra Ní Ailpín

Ráiteas ón mBord

Tar éis gach cruinniú Boird, foilsíonn an Bord na ráitis is déanaí.

After every Board meeting, the Board publishes the latest Board Statements.