Scoil atá níos mó ná scoil

Ba mhór linn sa scoil go mbeadh:

  • an Ghaeilge agus gnéithe eile an chultúir Gaelach saibhir
  • na páistí sona agus mar chroílár an saol scoile
  • “an fhoghlaim” lárnach i ngach rud a dhéanfaimid
  • fealsúnacht an dá Chreidimh Críostaí láidir sa saol
  • cumarsáid agus comhspiorad láidir idir pobal uile na scoile
  • muid de shíor ag cur le pobal Gaelach an cheantair
  • ard-luach curtha ar an bhfoireann teagaisc
  • cleachtais glas láidir i gcónaí i bhfeidhm sa scoil