Tionscadal Inimirce

Immigration Project

Seo sonraí agus nasc faoin tionscadal Erasmus a rinne na páistí le déanaí maidir leis inimirce. Is taispeántas maith é seo conas a úsáidimid na iPads sa ranganna.

Here are some details and a link relating to an Erasmus project the children did recently on Immigration. It is a good demonstration of how the children use the iPads within the classroom setting.

Made with Padlet