R6 ag Glanadh Suas

Ghlan na páistí ó R6 an bothar chuig an scoil. Bhí a lán bruscar bailithe acu.

Maith sibh, a pháistí!