Traenála / Training for Rith na Lochanna

Píosa traenála 8:30-8:40 gach maidin sa halla agus ag am sosa. Idir seo agus Rith na Lochanna beimid ag déanamh píosa traenála sa mhaidin roimh scoil (sa pháirc taobh leis an scoil / sa halla / sa chlós).
Fáilte roimh pháistí teacht. (le bróga reatha agus stocaí breise).
Tá ár scoil ag éirí inliúith….arís!

Some training from 8:30-8:40 every morning in the field and at break times.
Between now and Rith na Lochanna we will be hosting some training before school (in halla and at break times in field next to school)

All children welcome to join in (bring spare runners + socks!!.
Our school is getting fit!…again!

You may also like...