Seirbhís na Nollag / Christmas Service

17ú Nollag – Seipéal Mhuire 6 i.n. – 7 i.n
(agus Siúl na Nollag ina dhiaidh)

17th December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.

Feisteas:-
Ar mhiste le gach buachaill gléasadh mar aoire agus le gach cailín gléasadh mar aingeal.
(seachas Rang Jacqueline- réaltaí na hoíche)
Chun rudaí a shimpliú píosa- ní bheidh ar na páistí na héadaí a thógáil ar scoil i rith na seachtaine ach beidh orthu teacht go dtí an seipéal gléasta agus réidh le bhur dtoil.

Costumes:-
Could all boys dress as shepherds and all girls as angels. (except the main stars of the night Rang Jacqueline)
To keep things simple, the children will not have to bring in costumes for practice during that week but we do ask all children to come to church dressed up and ready.

You may also like...