Seirbhís na Nollag (Christmas Service)

13ú Nollag – Seipéal Mhuire 6 i.n. – 7 i.n
13th December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.

Ba mhaith linn fógra luath a thabhairt daoibh maidir le ceiliúradh na Nollag i mbliana 13ú Nollag. Bíonn seirbhís aláinn againn sa seipéal áitiúl agus cuirfimid fáilte roimh gach duine teacht agus bheith páirteach.
We want to give early notice to you on the date of our Christmas Celebration 13th December. We have a beautiful service every year in the local Church and we want to invite everyone to join us and join in.


Feisteas:-
Ar mhiste le gach buachaill gléasadh mar aoire agus le gach cailín gléasadh mar aingeal.
(seachas Rang Jacqueline- réaltaí na hoíche)

Chun rudaí a shimpliú píosa- ní bheidh ar na páistí na héadaí a thógáil ar scoil i rith na seachtaine ach beidh orthu teacht go dtí an seipéal gléasta agus réidh le bhur dtoil.

Costumes:-
Could all boys dress as shepherds and all girls as angels. (except the main stars of the night Rang Jacqueline)

To keep things simple, the children will not have to bring in costumes for practice during that week but we do ask all children to come to church dressed up and ready.

 

You may also like...