Seirbhís na Nollag (Christmas Service)

14ú Nollag – Seipéal Mhuire 6 i.n. – 7 i.n

14th December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.

Ba mhaith linn fógra luath a thabhairt daoibh maidir le ceiliúradh na Nollag i mbliana 14ú Nollag. Bíonn seirbhís aláinn againn sa seipéal áitiúl agus cuirfimid fáilte roimh gach duine teacht agus bheith páirteach.
We want to give early notice to you on the date of our Christmas Celebration 14th December. We have a beautiful service every year in the local Church and we want to invite everyone to join us and join in.

[Ní bheimid ag canadh ag Dunnes i mbliana arís ach beimid ag canadh cearúil na Nollag sa scoil ar an lá deireannach– we won’t be heading for Dunnes plaza this year but we will be singing carols for everyone at the school on the last day.]

Feisteas:-
Ar mhiste le gach buachaill gléasadh mar aoire agus le gach cailín gléasadh mar aingeal.
(seachas Rang Jacqueline- réaltaí na hoíche)
Chun rudaí a shimpliú píosa- ní bheidh ar na páistí na héadaí a thógáil ar scoil i rith na seachtaine ach beidh orthu teacht go dtí an seipéal gléasta agus réidh le bhur dtoil.

Costumes:-
Could all boys dress as shepherds and all girls as angels. (except the main stars of the night Rang Jacqueline)
To keep things simple, the children will not have to bring in costumes for practice during that week but we do ask all children to come to church dressed up and ready.

 


Siúl na Nollag

Ina theannta seo- ba mhaith linn siúl na Nollag a dhéanamh agus roinnt airgead eile a thiomsú don scoil. Beimid ag seoladh na cártaí urraíochta abhaile do Shiúl na Nollag ag deireadh mí na Samhna.
Iarraimid ar gach clann tréan iarracht mór a dhéanamh na cártaí seo a líonadh (nó oiread agus is féidir de a líonadh) agus an cárta agus airgead a sheoladh isteach go dtí an scoil ar Mhaidin Aoine 9ú Nollag. Nó is feidir le tuistí airgead a thabhairt don scoil tríd an gcóras EPP. GRMA
Alongside our celebration in the Church, we want to hold a Christmas Walk to raise some money for the school.
We will issue the Sponsor Cards for this year’s Christmas Walk at the end of November. We ask all families to make a massive effort to fill the card (or as many lines as possible) and to send the card with money back to school on Friday Morning 9th December. (or alternatively parents can make a donation on line via EPP) GRMA

Rachaidh an scoil ar fad ar ár siulóid fhada urraithe i rith na seachtaine deireannach 19ú-22ú.
The whole school will go on our long sponsored walk during last week before Christmas break 19th-22nd.

You may also like...