Seirbhís na Nollag 2018

18ú Nollag – Seipéal Mhuire 6 i.n. – 7 i.n

18th December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.

Feisteas:-
Ar mhaithe le hatmaisféar a chruthú agus ag athrú óna blianta roimhe seo nuair a bhí aoirí agus aingil againn!! ar mhiste le gach páiste (seachas Rang Dheirdre- réaltaí na hoíche) gléasadh in éadaí dearga/glasa/ geansaí Nollag agus hata daidí na Nollag a thógáil (lipéadaithe) leo. Iarraimid orthu gan an hata Daidí na Nollag a chur orthu sa seipéal. Beidh seaiceáid ard-infheictheacht ag teastáil chomh maith (ar fáil ón scoil muna bhfuil ceann agat).
Chun rudaí a shimpliú píosa- ní bheidh ar na páistí na héadaí a thógáil ar scoil i rith na seachtaine ach beidh orthu teacht go dtí an seipéal gléasta agus réidh le bhur dtoil.

Costumes:
In order to create an atmosphere, and in a change from previous years, where we had a lot of shepherds and angels!! could all children (except the main stars of the night Rang Dheirdre) wear red/green clothes/ Christmas jumper and have a Santa hat. (hat labelled with name). We ask that children do not wear the Santa hats in the Church. A safety high vis jacket will be needed also (available from school if you haven’t one already)
To keep things simple, the children will not have to bring in costumes for practice during that week but we do ask all children to come to church dressed up and ready.

 


Siúl na Nollag

Ina dhiaidh beimid ag siúl trasna an bhóthair go Dunnes chun cearúil a chanadh le chéile
Afterwards we will be crossing the road to sing carols at Dunnes together.

Beidh plean sabháilteachta leis an gCoiste, múinteoirí, Gardai i bhfeidhm chun páistí scoile a chur trasna an bhóthair i dtosach báire agus ansin iarrfar ar thusití muid a leanúint. Tá fáilte roimh baill clainne ar fad chuig an oíche.

A safety plan will be in place by teachers, Committee members, Gardaí for children to cross the road first with parents to follow after. All Family members are welcome to the service and carol singing.

You may also like...