Seirbhís na Nollag 2018

18ú Nollag – Seipéal Mhuire 6 i.n. – 7 i.n

18th December – Church of Our Lady (Catholic) – 6-7p.m.

Ba mhaith linn fógra luath a thabhairt daoibh maidir le ceiliúradh na Nollag i mbliana 18ú Nollag. Bíonn seirbhís aláinn againn sa seipéal áitiúl agus cuirfimid fáilte roimh gach duine teacht agus bheith páirteach.
We want to give early notice to you on the date of our Christmas Celebration 18th December. We have a beautiful service every year in the local Church and we want to invite everyone to join us and join in.


Siúl na Nollag

Ina theannta seo- ba mhaith linn siúl na Nollag a dhéanamh agus roinnt airgead eile a thiomsú don scoil. Beimid ag seoladh na cártaí urraíochta abhaile do Shiúl na Nollag ag deireadh mí na Samhna.
Iarraimid ar gach clann tréan iarracht mór a dhéanamh na cártaí seo a líonadh (nó oiread agus is féidir de a líonadh) agus an cárta agus airgead a sheoladh isteach go dtí an scoil ar Mhaidin Aoine 14ú Nollag, (nó is féidir le tuistí airgead a thabhairt don scoil tríd an gcóras EPP). GRMA

Alongside our celebration in the Church, we want to hold a Christmas Walk to raise some money for the school. We will issue the Sponsor Cards for this year’s Christmas Walk at the end of November. We ask all families to make a massive effort to fill the card (or as many lines as possible) and to send the card with money back to school on Friday Morning 14th December, (or alternatively parents can make a donation on line via EPP). GRMA

Beidh sonraí faoin siúlóid i mbliana againn go luath.
We will have info on the this year’s walk soon.

You may also like...