Seachtain na Gaeilge 2016


« 1 of 2 »Déardaoin 3ú

▪ Aonach na Leabhar
(Ar oscailt gach lá 1.25 & 2.25)
(Book Fair will be open everyday 1.25 & 2.25)

▪ Turas go Páirc an Chrócaigh
(Rang 3,4)

▪ Tús Léag Peile (R.2-6)
+ Cluichí sa clós (R.Naí – R.1)
GACH LÁ (everyday)


Aoine   4ú

▪ Aonach na Leabhar

▪ Lá Leabhair Domhanda
(World Book Day)

▪ Rith.ie
foireann lúthchleasaíochta na scoile

▪ Piarléitheoireacht sa Scoil (Ranganna ag léamh lena chéile)
(Classes reading together)


Luan   7ú

▪ Aonach na Leabhar

▪ Ceardlann Drumadóireachta
(Drum Workshop)

Obairbhaile ar cheal chun am cómhrá a dhéanamh le tuistí sa bhaile
No homework to give time for conversation as Gaeilge at home with parents


Máirt   8ú

▪ Aonach na Leabhar

▪ Ceardlann Adhmadóireacht (R.3 – 6)
(Woodwork Workshop)


Céadaoin   9ú

▪ Aonach na Leabhar
(lá deireanach – last day)

▪ Tráth na gCeist   (Rang 3 – 6)
(Quiz)

▪ Céad Fhaoistin R.2, 7i.n.
(First Confession R.2, 7pm)


Déardaoin  10ú

▪ Turas (Naí – R.2)
Páirc Chórcaigh

▪ Filíocht (R.3)
(Poetry)

(cleachtadh ar chlós oscailte)


Aoine   11ú

▪ Bricfeasta ar Scoil
(Breakfast in School)
Tabhair babhla + spúnóg libh le do thoil
(Bring your own bowl + spoon please)

▪ Lá Ealaíne (Art day)

▪ Clós Oscailte
(children of whole school will mix together in yard)


Luan   14ú

▪ Seó R.5/6

(Rang Niamh doing a show for whole school)


Máirt   15ú

▪ Fís nó Féile

Árdú Brat + Forógra 1916 8.45am
(Raising of flag – all welcome)

Amhrán na bhFiann + amhrán – Is leatsa í Maidin Caifé dona sheanthuistí Rang 2
(Coffee Morning R.2 Grandparents)


Céadaoin 16ú

▪ Craobh an Léag Peile (R.2-6)

▪ Comórtas Amhránaíochta

▪ Seamróga a sheoladh abhaile
Sending home shamrock plants

▪ Aifreann / Mass
Dhá theangach / (Bi-lingual) @ 8.00pm i mBaile Coimín
(@ i.00 in Blessington)

▪ Crannchur na dTicéad

iPAD Air!!!!


 

Rudaí Eile ar Siúl: / Other Events Include:

  • Seanfhocal an Lae / Proverb of the Day – Lean muid ar Twitter chun seanfhocal an lae a fháil – follow us on twitter to get proverb of the day.
  • Seamróga / Shamrocks (Seamróga beo / live shamrock plants coming to school):- líon an cárta más féidir / we are asking all families to try to fill a card

Notaí / Notes:

Crannchur na Gaeilge – School raffle for Speaking Irish
A Thuistí – ba mhaith linn bhur dtacaíocht leis an nGaeilge a spreagadh i gcónaí sa charrchlós (agus sa chlós agus i rith Ranganna Iarscoile) agus iarraimid oraibh an cúpla focal ar a laghad a úsáid sa charrchlós. Beidh ticéad crannchur ar fáil do thuistí + do pháistí a bhíonn ag úsáid Gaeilge sa chlós / charrchlós / i rith ranganna iarscoile. Beidh duaiseanna dairíre móra ar fáil.
(Príomh dhuais ipad Air !!!! agus spot duaiseanna mar shampla dearbháin siopa leabhair, dearbháin Wonkas!!!)

A Thuistí, we are seeking your support in getting children to keep speaking Gaeilge in carpark (and in yard and during after school classes) and asking you all to use your cúpla focal at least around the school. Raffle tickets will be on offer to parents + children who speak Gaeilge in yard and carpark and at afterschool classes. There will be some serious prizes on offer to parents and children.
(Main prize- ipad Air !!! and spot prizes including Blessington Bookstore vouchers and Wonka vouchers!!!)

3ú – 9ú Aonach na Leabhar / Book Fair
Beidh an Aonach ar oscailt gach lá tar éis scoile (sean seomra foirne). Faigheann an scoil 60% den airgead a chaitear chun leabhair breise a cheannach.

The Book Fair will be open every day after school (old staff room). The school gets 60% of money spent to buy more books.

Aoine 4ú Rith.ie 2016
Beidh Foireann Lúthchleasíochta na scoile ag rith 1km (ag na Solláin) mar chuid den 50,000 duine atá ag rith 2,600km trasna na tíre. Beidh na páistí ag rith ag 1.40 sa Solláin agus seans go mbeidh siad píosa beag déanach ar ais ag an scoil ar an Aoine seo. (2.45).

The school’s athletics team will be running the 1km (at Sallins) as part of the 50,000 people taking part in the 2,600km run around the country. The children will be running at approx 1.40 and may be little bit late back on Friday. (2.45).

Déardaoin 3ú – Turas go Páirc an Chrócaigh (Croke Park)
Beidh páistí Rang 3 + 4 ag dul go Páirc an Chrócaigh – Gnáthlóin le tabhairt leo le bhur dtoil le soláiste beag amháin. Gnáth am dul abhaile. Bain taitneamh as an turas speisialta seo a pháistí.

Rang 3 + 4 children will be going to Croke Park – Please pack normal lunch (and one small treat). Normal home times apply. We hope the páistí enjoy this special trip.

Déardaoin 10ú – Turas go Páirc Chorcaigh (Corkagh Pk)
Beidh na páistí ó Rang Naí Bheaga go Rang 2 ag dul go dtí an pháirc agus beidh imeachtaí eagraithe ansin dóibh. Gnáth lóin le tabhairt leo le bhur dtoil (le soláiste deas amháin) agus beidh an gnáth am dul abhaile i bhfeidhm. Éide spóirt le caitheamh ar an lá agus is fiú cóta báistí a phacáil leo le bhur dtoil. GRMA

The children from Jun Infants to Rang 2 will be going to the park where we will have activities set out for them. Asking children to bring usual lunch (with one small treat) and normal home times apply. Please wear tracksuits on day and pack a raincoat just in case. GRMgaibh

Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge – Bainígí taitneamh as Seachtain na Gaeilge, hope everyone enjoys Seachtain na Gaeilge and uses this time to practice your Gaeilge together.

You may also like...