Seachtain na Gaeilge 2018

5ú Márta – 16ú Márta 2018

 

Adhmadóir John Doran ar chuairt

 

▪ Ceardlann Adhmadóireachta R.3, R.4, 5, R.5, 6.
▪ Léamh le Chéile

Luan 5ú
▪ Woodwork Workshop
R.3, R.4, 5, R.5, 6.
▪ Reading together
▪ Lá Erasmus
▪ Gléasadh Suas (Páistí ag gléasadh suas)
• Éire / Ireland
• An Ghréig / Greece
• An fhrainc / France
• An Spáin / Spain
• An Pholainn / Poland
• An Bhreatain Bheag / Wales
Beidh páistí ag péinteáil bratacha

Máirt 6ú
• Children dressing up in colours of any of six countries
• Páistí will be painting flags.
▪ Lá Eolaíochta Rang 3-6 – le “Anyone for Science
▪ Ealaín N. Pádraig (Naí go Rang 2)

Céadaoin 7ú
▪ Science Day Rang 3-6 with “Anyone for Science”
▪ Aonach na Leabhar (Ar oscailt gach lá 1.25 & 2.25)
▪ Réamhbhabhtaí ar Chomórtais Amhránaíochta (Naí. go Rang 6)
▪ Seo Puipéid (Rang 3)

Déardaoin 8ú
▪ Book Fair will be open every day from 8th – 14th – 1.25 & 2.25
▪ Bricfeasta ar Scoil (8.45) (eagraithe ag R.6)
▪ Cleachtadh ar Rince Tradisiúnta
▪ Aonach na Leabhar

Aoine 9ú
▪ Breakfast in School organised by R.6
Cóisir Sheachtain na Gaeilge

Tá brón orainn ach Cóisir curtha siar go fóill. Brón orainn arís.

Dioscó / Cluichí / Seamróga / Bia
(eagraithe ag Coiste na dTuistí)

Sorry but Cóisir Seachtain na Gaeilge has had to be postphoned and will NOT NOW TAKE PLACE ON SATURDAY 10th.

We will try to organise another date and will let you know.

 

▪ Aonach na Leabhar
▪ Tráth na gCeist Rang 3 – 6
▪ Biongó sa Chlós (Naí. go Rang 2)

Luan 12ú

▪ Tástáil Litrithe le Konor Halpin
(Seó Litriú don Scoil ar fad)
▪ Aonach na Leabhar

Máirt 13ú
▪ Spelling Game Show for entire school
▪ Seó Spraoi Fanzini le Ronaldo Fanzini (don scoil ar fad)
▪ Aonach na Leabhar (lá deireanach)

Céadaoin 14ú
▪ Book Fair (last day)
▪ Comórtas Amhránaíochta Rang Jacqueline – R.6
Déardaoin 15ú
▪ Crannchur Mór
▪ Rince Tradisiúnta (ón bPolainn agus ó Éire)
▪ Aifreann Dátheangach
8pm Fáilte gach duine

Aoine 16ú
▪ Big Raffle
▪ Bi-lingual Mass – Church of Our Lady
8pm Everybody welcome

Rudaí Eile ar Siúl: / Other Events Include:

· Crannchur – R.5 ag díol na ticéad / R.5 selling the tickets to páistí and parents

· Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge – Bainígí taitneamh as Seachtain na Gaeilge

· We hope everyone enjoys Seachtain na Gaeilge and uses this time to practice your Gaeilge together.


Aonach na Leabhar / Book Fair

Beidh an Aonach ar oscailt gach lá ón 8ú tar éis scoile (sa Halla). Faigheann an scoil 60% den airgead a chaitear chun leabhair breise a cheannach.

The Book Fair will be open every day from 8th after school (Halla). The school gets 60% of money spent to buy more books.

Beidh bosca do leabhair dara-láimhe ann agus roinnt leabhair as Gaeilge chomh maith.

There will be a box of second-hand books and some books in Irish also.

You may also like...