Seachtain na Gaeilge 2017

 

« 1 of 2 »

 

·Aonach na Leabhar
(Ar oscailt gach lá 1.25 & 2.25)
· Léag Cispheile agus ceol sa chlós gach lá
· Ceardlann Adhmadóireachta

Luan 6ú
· Book Fair will be open every day from 2nd – 8th – 1.25 & 2.25
· Basketball league and music in yard every day
· Woodwork Workshop R.3, R.4,5, R.5,6
· Aonach na Leabhar
· Piarléitheoireacht (9.30)
· Céad Fhaoistin R.2 – 7in
· Cleachtadh don chéilí

Máirt 7ú
· Book Fair
· Classes come together to read together
· First Confession R.2 – 7pm
· Aonach na Leabhar
· Seó Puipéid léirithe dona bun ranganna ag Rang 3
· Lá Ealaíne
· Ag reitiú ealaín don pharáid

Céadaoin 8ú
· Book Fair (last day)
· Puppet Show performed for the younger classes by R.3
· Art Day
· Preparing art for parade
· Quiz Boird (Rang 3-6) 1 i.n
· Biongó sa Chlós (Naí – Rang 2) 9:30 r.n

Déardaoin 9ú
· Quiz (Rang 3-6) 1 i.n
· Bingo (Naí – Rang 2) 9:30 r.n
· Lá Eolaíochta Rang 3-6
· Seó Spraoi – Naí go Rang 2

Aoine 10ú
· Science Day- le “Anyone for Science”
· Fun show
·Drúmaí le Shay Lally (Rang 3,4)
Fáilte ag tuistí Rang 4 ag 2in
·Clós oscailte – Páistí de gach rang ag spraoi le chéíle.

Luan 13ú
· Rang 4 parents welcome at 2pm for a gander
· Páistí in yard playing together with páístí of other classes
· Bricfeasta ar Scoil (8.45)
· Céilí scoile!!

Máirt 14ú
· Bring your own bowl + spoon please
· Wollywards Farm
Feirm ag teacht – Naí. go R2
· Ealaín le críochnú
· Gleacaíocht ar ceal

Céadaoin 15ú
· Farm coming to school – Naí go R2
· Gymnastics cancelled
· Comórtas Amhránaíochta
· Craobh Cispheile
· Seamróga a sheoladh abhaile
· An Crannchur Mór!!!
· Aifreann Dhá Theangach 8i.n.

Déardaoin 16ú
· Rang Jacqueline – R.6
· Final of Basketball tournament
· Sending home shamrock plants
· The Big Raffle!!!
(for parents & páistí speaking Irish during
Seachtain na Gaeilge)
· Bilingual Mass, Church of Our Lady 8pm
· Lá Fhéile Pádraig
· Dúnta
· Paráid Naomh Pádraig!!

Céadaoin 15ú
· St Patrick’s Day Parade

Rudaí Eile ar Siúl: / Other Events Include:

· 2ú Márta Lá Leabhair Domhanda / (World Book Day)

· 2ú MártaTuras Rang 3, 4, 5, 6 – go Amharclann Riverbank – & siopadóireacht, €5 go Whitewater / Turas Rang 3, 4, 5, 6 to Riverbank Theatre – & shopping in Whitewater (c. €5)

· Seamróga / Shamrocks – Seamróga beo / live shamrock plants going home on 15ú or 16ú

· Gaeilge, Gaeilge, Gaeilge – Bainígí taitneamh as Seachtain na Gaeilge / hope everyone enjoys Seachtain na Gaeilge and uses this time to practice your Gaeilge together.


2ú – 8ú Aonach na Leabhar / Book Fair

Beidh an Aonach ar oscailt gach lá ón 2ú tar éis scoile (sa Halla). Faigheann an scoil 60% den airgead a chaitear chun leabhair breise a cheannach.

The Book Fair will be open every day from 2nd after school (Halla). The school gets 60% of money spent to buy more books.

Beidh bosca do leabhair dara-láimhe an chomh maith.
There will be a box of second-hand books also

You may also like...