Seachtain Có-léitheoireachta / Paired Reading Week

Seachtain Có-léitheoireachta 16ú–20ú Bealtaine – 400 leabhair / Paired Reading Week 16th–20th May – 400 books

Táimid ag tabhairt sprioc 400 leabhair (sprioc don scoil go léir) a léamh dona páistí i rith na seachtaine seo. Is féidir leo leabhar as Gaeilge nó Béarla a léamh agus do gach leabhar a léann siad iarraimid orthu ainm an leabhair a scríobh síos agus do shíniú a chur leis. Tabharfaidh na múinteoirí deis dona páistí bheith ag léamh ar scoil agus iarraimid oraibh a thuistí iad a spreagadh sa bhaile freisin.

We are setting a target for the children to read 400 books (target for entire school) during this reading week. Children may read an English or Irish book and for every book they read they should put name of book on a form (to follow) and ask you to sign and return at end of week. The teachers will give children a chance to read in school and we ask parents to encourage the children at home also. GRMA

You may also like...