Scrúduithe Caighdeánacha (Standardised Tests)

Tá scór sTen tugtha ar na tuairiscí (scór as 10) do pháistí Rang 1-6. Tá bileog ar fáil ón oifig a mhíníonn an scór seo go maith. De ghnáth do pháistí a bhíonn scór 3 nó níos ísle acu – tugtar cabhair breise tacaíocht foghlama dóibh. Muna bhfuil aon chuid de seo soiléir – féadfaí coinneadh a dhéanamh leis an múinteoir ranga chun soiléiriú a lorg.

The sTen system of scoring is used on our Reports (a mark out of 10) for children in Rang 1-6. A page explaining this scoring system is available in the school office. Generally, children scoring 3 out of 10 or below will be offered extra help in school by learning support teacher. If anything here needs clarification just make an appointment to meet with class teacher before the end of the school year.

You may also like...