Rince ar ais – Irish dancing is back..

Beidh an chéad rang saor in aisce chun go féidir le páistí é a thriáil.
First class is free (Feb 12th) so páistí free to come along and see if they like it.

We have a new Múinteoir Rince (Múinteoir Tracey) and she will start on 12th Feb with (max 15 per class for 10 weeks+1 free week at €50)

Dé Luain (Mondays) – 1:30-2:30 Naí Bheaga agus Móra (priority this time to Naí Bheaga as they missed out on Gleacaíocht/Gymnastics). 2:30-3:30 Rang 1-6.

Tar i dteagmhál le hoifig na scoile chun ainm a chlárú nó tar chugainn ar an 12ú tar éis an rang saor in aisce.
Please sign up by contacting office or on Feb 12th after free class. GRMíle.

You may also like...