Ranganna Iarscoile 2018 – 2019 (After-school classes)

Beidh Téarma 1 dena ranganna ag tosú ar 10ú MF (an tseachtain sin).

NUA- Caithfear íocadh as téarma 1 roimh an dáta sin. Ní bheidh cead ach ag páistí a bhfuil an bille íoctha dóibh tosú sa rang (agus caithfear an bille ó anuraidh a bheith íoctha freisin.) Is féidir gach bille a íocadh ar EPP- lógail isteach, roghnaigh an rang agus brúigh “Add item to bill”, íoc le cárta dochar/sochar. GRMÍle

 

Term 1 of classes will begin week of the 10th September.
NEW- This bill for term 1 must be paid before the 10th September. Only children with bill paid will be accepted into classes (and outstanding bills from last year must be paid before 10th also). All bills can be paid online at EPP- log in and select class you want, click add item to bill and pay with debit/credit card. GRMÍLE

 

Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin
Fidil le Phil
Rang 1-6 (Bunléibhéal- First level)
2:30-3:00
3:00-3:30
is féidir fidil a fháil ar chíos / you can rent fiddle from school
Fidil le Phil
(Meán Leibhéal – Middle level)
2:30-3:00
3:00-3:30
Fidil le Phil

(Ard leibhéal – Senior level)
2:30-3:00
3:00-3:30

Banna cheoil M. Lúc
(Bun leibhéal)
Rang 1-2
2:30-3:00
Rince le Tracey
Naí Mhóra 1:30-2:15
Rang 1-6 2:30-3:15
Rince Seit 2:30-3:15 le Patricia Rang 3-6
ochtar ag teastáil / 8 needed
Gleacaíocht /Gymnastics 1:30-2:15

N. Móra (Max 16)

Banna cheoil M. Seán
(Meán/Ard leibhéal)
Rang 3-6
2:30-3:00
Canadh le Patricia
Rang 2-6
2:30-3:15
Níl aon ranganna feadóg mhór ann an téarma seo – no flute lessons this term Gleacaíocht /Gymnastics
2:30-3:30
R1-6 (Max 16)
Canadh le Patricia
Rang 2-6
2:30-3:15
Ba mhaith linn cultúr láidir Gaelach a choinneáil sa scoil- agus taitneamh an chultúir sin a scaipeadh go dtí ár bpáistí.

We want to keep a strong Irish culture in the school- and spread the enjoyment of this to our páistí.

 

You may also like...