Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 8 Feabhra 2018

Bhuail an Bord le chéile Déardaoin, 8 Feabhra 2017.

Meastóireacht déanta ar an scoil (school inspectors)
Bhí cigirí istigh sa scoil le dhá lá anuas ag breathnú ar theagaisc agus ar fhoghlaim na Gaeilge agus bhí moladh láidir uathu ar an obair atá ar siúil tar éis dóibh suí isteach ar gach rang. Beidh tuairisc ag teacht agus ár ndóigh cúpla rud le feabhsú amach anseo. Chuir an Bord Bainistíochta go mór leis an moladh sin as ucht an obair atá á dhéanamh ag an bhfoireann agus ag na daltaí.
(Two inspectors visited for the previous 2 days and sat with every class to assess the level of teaching and learning in Gaeilge. They had a lot of praise for the work being done. A full report will follow with some recommendations for improvements in some areas. The Board would also like to praise the teaching staff and students for all of the effort put in.)

Clárúcháin don scoil-bhliain seo chugainn (registration for next year)
Déanadh liosta clárúcháin a fhaobhú don bhliain seo chugainn. Is léir go mbeidh rang iomlán againn arís.
(The registration list was approved for the next school year)

Ciorclán ar Chosaint Leanaí 81/2018 (Dept circular on Child Protection)
Déanadh plé ar seo agus tugadh cead an scoil a dhúnadh do dhá leath lá le córas nua a phlé agus a chuir i bhfeidhm toisc an tábhacht atá leis seo.
(Child protection is a key priority and this new policy from the Department will be put in place over the next month. The school will close for two half days (26 Feb, 23 March at 11.45) for training and policy implementation).

Ról lárnach na Gaeilge inár scoil ​(The central role of Irish in our school)
Déanadh formheas ar an bpolasaí nua. Bhí an Bord sásta le torthaí suirbhé sa chlós le déanaí ar an gcaighdeán.
(new policy approved. Recent survey in the clós was encouraging in terms of standards)


Buailfidh an Bord le chéile arís Déardaoin, 8 Márta 2018.

You may also like...