Ráiteas ón mBord Bainistíochta – 24 Márta 2019

Bhuail an Bord le chéile Déardaoin, 24 Márta 2019. (The Board met on Thursday, 21 March 2019.)

Deascéalta (Good News)
Tá áthas ar an mBord go bhfuil labhairt na Gaeilge fós ag dul i bhfeabhas sa scoil. Bhí an-rath ar Sheachtain na Gaeilge a bhí ar siúl le déanaí. Tréaslaímid le Coiste na dTuismitheoirí as tráth na gceist bhoird a eagrú a thiomsaigh €1,525 don scoil. Tá feabhas tagtha ar chúrsaí sa charrchlós maidir le páirceáil go sábháilte. Gabhaimid buíochas le gach duine a a gcomhoibriú, agus iarraimid ar chách leanúint leis.
(The Board is delighted that use of Irish continues to improve in the the school. Our recent Seachtain na Gaeilge was a great success. Well done to the Parents’ Association whose table quiz raised €1,525 for the school. The situation in the car park regarding parking safely has improved. We would like to thank everyone, and to ask for their continued cooperation.)

Teagasc agus Foghlaim (Teaching and Learning)
Rinneadh plé ar plean feabhsúcháin na scoile maidir le scríbhneoireacht, ar Riail na Gaeilge agus ar chód iompair na scoile. Cuirfear nuashonraíocht ar fáil ar líne sara fada.
(The school improvement plan regarding writing, the Irish language rules and the school discipline code were all discussed. Updated details will be provided online shortly. )

Polasaithe (Policies)
Faomhadh rialacha na scoile mar chuid den obair ar pholasaí iompair na scoile a athscríobh. Faomhadh polasaí Droichead freisin, an córas nua a chuirfear i bhfeidhm ar bhonn náisiúnta tar éis an tsamhraidh chun maoirseacht a dhéanamh ar mhúinteoirí nua. Rinneadh plé ar pholasaí measúnaithe priacail um Chosaint Leanaí.
(As part of the redrafting of the school behaviour policy, the school rules were ratified. Also ratified was our Droichead policy, which relates to the nationwide programme for supervising newly-qualified teachers that will be implemented after the summer. The school Child Protection risk assessment policy was also discussed.)

Tiocfaidh an Bord le chéile arís Déardaoin, 23 Aibreán 2019. (The Board will meet again on Thursday 23th April 2019)

You may also like...