Plean Feabhsúcháin Scoile 4 / School Improvement Plan 4

Ó thús na bliana, bhíomar ag obair ar dhul siar a dhéanamh ar na feabhsaithe sa scoil le cúpla bliain anuas sa Ghaeilge agus sa Mhata – ag súil len iad a bhuanú sa scoil. Seo casta nuair atá múinteoirí nua ann gach bliain. Cuirfimid abhaile na tátalacha agus tuairisc i bhFeabhra.

Since the start of the year, we have been going back over all the improvements in the school in Maths and Irish and trying to make them permanent. This can be tricky because of staff changing every year. We will give full report in February to parents.

You may also like...