Leabharlann So-ghluaiste (Mobile Library)

Dáta deireannach don leabharlann so-ghluaiste ná Dé Céadaoin 27ú Meitheamh. Tabhair ar ais aon leabhar le bhur dtoil ar an/roimh an lá sin (nó go dtí an leabharlann sa bhaile i rith an tsamhraidh).

Last day for mobile library visit is Wednesday 27th June. Please return all books on/or before that day (or bring back to library in town over the summer).

You may also like...