Leabhar Liostaí 2016/2017

Tá na leabharliostaí le seo.
Tá na leabhair ar fad arís ar fáil ón siopa leabhair sa bhaile agus faigheann an scoil coimisiúin ar dhíolacháin (chun leabhair eile a cheannach).
Nóta: Ceannaíonn an scoil téacs leabhair eile (don léitheoireachta sa Ghaeilge/English reading/O.S.I.E. Atlas, foclóirí) agus cuireann siad iad amach ar chíos iad dona páistí i rith na scoilbliana. Bíonn an ‘Cíos’ seo mar chuid den íocaíocht comhcheangailte.

The booklists for next school year are below.
The books are available again from Blessington Bookstore and the school receives a commission on sales (to buy more books).
Note: The school buys other text books (for Irish/English reading, S.E.S.E., atlas, dictionaries) and rents these to the children during the school year. This ‘Rent’ is part of the Combined Payment.

Leabhar Liostaí 2016/2017:

Deontas Leabhair  /  Book Grant

Tá deontas leabhair ar fáil dóibh siúd atá faoi bhrú airgid , (a chuireann an Roinn Oideachais ar fáil don scoil). Ní ghá ach foirm iarratais a lorg ón oifig agus é a líonadh leis an teolas cuí agus na doiciméid tacaíochta a sheoladh isteach.

There is a book grant available to those under financial pressure, (the grant is made available to the school by the Dept. of Education & Skills). Simply request a form from the school office and fill in the required information and provide the supporting documents).

You may also like...