Lá Spóirt – Aoine 24ú 2016 / Sport’s Day

Le toil na haimsire beidh lá spóirt na scoile ar siúl ar an Aoine 24ú

Imreoidh na páistí cluichí sa mhaidin agus ag 12.30 beidh fáilte roimh thuistí agus baill clainne eile teacht chun na scoile chun na rásaí a fheiceáil. Úsáidfimid an pháirc taobh leis an scoil.
Beidh na rásaí ar siúl ó 12.30-1.30 agus ansin beidh cead ag gach duine dul abhaile.
Ag súil le lá grianmhar!
(Má tá drochaimsir ann sa mhaidin – cuirfimid téacs amach chun an lá spóirt a chur siar go dtí an Déardaoin dár gcionn [10 – 11.45]).

Weather permitting, we will hold our Sport’s Day on Friday 24th

Children will play games in school in the morning and at 12.30 we welcome parents and other family members to join us at the school for the races. We will use the field next to school.
We will have fun races then from 12.30 – 1.30 (or thereabouts) and then all children can go straight home from there.
Hoping for a sunny fun day!
(In the case of bad weather, we will send out a text on Friday morning to postpone to the Thursday (last day) [10 – 11.45]).

NB:
Beidh na carrchlós lán go béal ar an lá seo agus iarrann an Bord Bainistíochta oraibh a bheith foighneach agus cúramach. Ar an slí abhaile coinnigh bhur bpáistí taobh leat. Beidh maor tráchta ann chun cuidiú le gach duine.
The carparks will be full to the brim on this day and the Board of Management ask all to be patient and careful. On the way back to cars- keep your children alongside you. We will have traffic wardens to assist.

You may also like...