Lá Spóirt – Aoine 21ú / Sport’s Day 2019

Le toil na haimsire beidh lá spóirt na scoile ar siúl ar an Aoine 21ú.

Imreoidh na páistí cluichí sa mhaidin agus ag 10.30 beidh fáilte roimh thuistí agus baill clainne eile teacht chun na scoile chun na rásaí a fheiceáil. Úsáidfimid an pháirc taobh leis an scoil.
Beidh na rásaí ar siúl ó 10.30-11.45 agus ansin beidh cead ag gach duine dul abhaile.
Ag súil le lá grianmhar!
(Má tá drochaimsir ann sa mhaidin – cuirfimid téacs amach chun an lá spóirt a chur siar go dtí an lá deireannach
10:30-11:45.

Weather permitting, we will hold our Sport’s Day on Friday 21th.
Children will play games in school in the morning and at 10.30 we welcome parents and other family members to join us at the school for the races. We will use the field next to school.
We will have fun races then from 10.30 (or thereabouts) and then all children can go straight home from there.
Hoping for a sunny fun day!
NB:
Beidh na carrchlós lán go béal ar an lá seo agus iarrann an Bord Bainistíochta oraibh a bheith foighneach agus cúramach. Ar an slí abhaile coinnigh bhur bpáistí taobh leat. Beidh maor tráchta ann chun cuidiú le gach duine.

The carparks will be full to the brim on this day and the Board of Management ask all to be patient and careful. On the way back to cars- keep your children alongside you. We will have trafic wardens to assist.

You may also like...