Bord Bainistíochta

Cé hiad?

Tá ochtar ar an mBord idir múinteoirí, tuismitheoirí agus daoine ón bpobal aitiúil.
There are 8 members on the Board between teachers, parents and people from our locality.

Cathaoirelach

Ruairí Ó hAilín

Ráiteas ón mBord

Tar éis gach cruinniú Boird, déanann an Bord nuacht a eisiú
After every Board meeting, the Board sends out a note

Click here