Frithbhulaíocht / Antibullying

Ba mhaith linn scoil saor ón mbulaíocht a chruthú anseo. Bímid ag cur suirbhéanna bulaíocht ar na ranganna go minic agus déantar ceachtanna ar an obair seo go minic.

We want to create a bully-free zone here in the school. We run regular surveys in the classes and teachers give regular lessons on the topic. www.antibullyingcampaign.ie

You may also like...