Erasmus +

Teideal an Tionscnaimh

“Changing Europe- researching the History and Geography of Modern Europe”

(maoinithe ag EU agus Léargas)

https://changingeu.weebly.com/

Dátaí
34 mí ó 1ú DF 2017 go 31 Iúil 2020

Na Páirtnéirí

  • An Bhreatain Bheag Scoil 1(comhardaitheoir)
  • An Bhreatain Bheag Scoil 2
  • Éire
  • An Pholainn
  • An Spáinn
  • An Fhrainc
  • An Ghréig

Turas Eóin mac Marcus go dtí an Pholainn


Teachtaireacht deas óna gcairde sa Ghréig le seo…


Rang 5 ag déanamh cártaí Nollag dá chairde sa Spáinn
(Escola Pia Olot, 150km ó Bharcelona) 👍