Deontas Leabhair / Book Grant

Tá deontas leabhair ar fáil dóibh siúd atá faoi bhrú airgid (a chuireann an Roinn Oideachais ar fáil don scoil). Ní ghá ach foirm iarratais a lorg ón oifig agus é a líonadh leis an teolas cuí agus na doiciméid tacaíochta a sheoladh isteach.

There is a book grant available to those under financial pressure, (the grant is made available to the school by the Dept. of Education & Skills). Simply request a form from the school office and fill in the required information and provide the supporting documents).

You may also like...