Cruinniú Oide/Tuisí (Parent/Teacher Meetings)

23ú/24ú Samhain

Beidh na cruinnithe Oide/Tuistí ar siúl ar an gCéadaoin/Déardaoin 23ú/24ú Samhain. Cuirimid le seo fógra abhaile faoi am do chruinniú. Muna noireann an tam, déanfaimid gach iarracht bualadh le tuistí ag am a oireann dóibh.

Rang Jacqueline & Dheirdre abhaile ag 1.25
Rang Éilis/Mhichelle/Amy/Jessie/Niamh abhaile ag 2.15

Nóta:

  1. Chun cuidiú lena cruinnithe seo- beidh tuairiscín beag ar dhul chun cinn do pháiste ar scoil ag na múinteoirí daoibh.
  2. Ná tóg na páistí ag na cruinnithe.
  3. Ná téigh thar 5-10 nóiméid (má tá breis ama uainn, is féidir linn cruinniú breise a eagrú).
  4. Beidh Múinteoir Seán ar fáil má tá aon duine ag iarraidh bualadh leis.

Parent/Teacher Meetings – 23rd/24th November

The Parent/Teacher meetings will be held Wednesday/Thursday 23rd/24th November. Attached please find the time of your meeting. If the time doesn’t suit, we will do our best to arrange another time that suits.

Rang Jacqueline & Dheirdre – páistí going home at 1.25
Rang Éilis/Mhichelle/Amy/Jessie/Niamh – páistí going home at 2.15

Note:

  1. To help with these meetings, the teachers will have a small report at the meetings for you.
  2. Do not bring your school child to the meetings.
  3. Please do not go over your allotted 5-10 minutes – if we need extra time – we can arrange a follow -up meeting.
  4. Múinteoir Seán will be available to meet with any parents who may wish to meet.

You may also like...