Cruinniú Oide/Tuisí – 21ú Samhain 2018

Beidh na cruinnithe Oide/Tuistí ar siúl ar an gCéadaoin 21ú Samhain. Cuirimid le seo fógra abhaile faoi am do chruinniú. Muna noireann an tam, déanfaimid gach iarracht bualadh le tuistí ag am a oireann dóibh.

Rang Dheirdre & Mhartina abhaile ag 1.25.
Rang Choilm, Jessie, Jacqueline, Lúc, Amy, Kharla abhaile ag 2.15.

Nóta:

  1. Chun cuidiú lena cruinnithe seo- beidh tuairiscín beag ar dhul chun cinn do pháiste ar scoil ag na múinteoirí daoibh.
  2. Ná tóg na páistí ag na cruinnithe.
  3. Ná téigh thar 5-6 nóiméid (má tá breis ama uainn, is féidir linn cruinniú breise a eagrú).
  4. Beidh Múinteoir Seán ar fáil má tá aon duine ag iarraidh bualadh leis.

Parent/Teacher Meetings – 21st November

The Parent/Teacher meetings will be held Wednesday 21st November. Attached please find the time of your meeting. If the time doesn’t suit, we will do our best to arrange another time that suits.

Rang Dheirdre & Mhartina – páistí going home at 1.25.
Rang Choilm, Jessie, Jacqueline, Lúc, Amy, Kharla – páistí going home at 2.15.

Note:

  1. To help with these meetings, the teachers will have a small report at the meetings for you.
  2. Do not bring your school child to the meetings.
  3. Please do not go over your allotted 5-6 minutes – if we need extra time – we can arrange a follow -up meeting.
  4. Múinteoir Seán will be available to meet with any parents who may wish to meet.

You may also like...