Coiste na bPáistí / Children’s Committee

Tá Coiste na bPáistí i bhfeidhm anois sa scoil agus tá beirt ó Rang 3 agus Rang 4 agus triúr ó Rang 5 agus Rang 6 ar an gCoiste. Bíonn siad ag plé ábhair eagsúla a bhaineann le saol na bpáistí sa scoil agus buaileann siad le chéile gach coicís. Bailíonn siad smaointí óna páistí eile sa scoil. Tugann siad tuairisc don scoil ag an tionáil gach Aoine.

The children’s committee is up and running in the school since before Christmas. It comprises of 2 students from Rang 3 and Rang 4 and 3 students from Rang 5 and Rang 6. They discuss topics in the school relevant to the children’s school lives and meet every fortnight. They collect ideas from the other children in their ideas box. They report on the work at assembly every Friday.

You may also like...