Cóisir Oíche Shamhna 2018

Ag súil le slua mór púcaí, taibhsí idir beag agus mór a fheiceáil ag Cóisir Oíche Shamhna.
Looking forward to seeing a lot of ghosts (small and big!) at the Halloween Party.

(Go raibh míle maith agaibh do Thuistí a eagraíonn é seo dona páistí)

A big thanks to the Parents who are organising this for children of our school – our first Fundraiser of the year – towards our target of €14,500.

Tá roinnt rudaí uathu / Coiste looking for some items to help

  • Spotduaiseanna / Spotprizes
  • Maisiúcháin Shamhna / Halloween Decorations (unwanted)
  • Criáin nó pinnluaidhe daite / Crayons / Colouring Pencils

Fágáigí an stuif seo le bhur dtoil san oifig
Please leave stuff into the office.

Ticéid an chlainn á chur abhaile go luath – seol airgead isteach le bhur dtoil go bosca sa chlós ar mhaidin Dé hAoine 19 ú le ainm do pháiste(í) & uimhir an ticéad ar an gclúdach litreach (nó íoc ag an doras ar an lá!). Is do pháistí na scoile & deirfiúracha/deartháireacha amháin an ócáid seo (níl spás ann do chairde faraoir).
Family tickets will be sent home soon. Please send in money to box in the yard on Friday morning 19 th with name of child(ren) and number on ticket marked on envelope (or pay on the day at the door). This occasion is for Gaelscoil children and their younger brothers & sisters only (halla can’t accommodate friends unfortunately).

Meabhraíonn an Bord Bainistíochta le gach duine go bhfuil dea-iompar an-thábhachtach ag an ócáid seo agus go bhfuil tuistí freagrach as a bpáistí ar an lá.
The Board of Management reminds all that good behaviour is important at this event and that parents have responsibility for their children on the day.

Muna féidir teacht agus más mian leat tacú le seo – d’fhéadfaí airgead a bhronnadh tríd an EPP ag roghnú cnaipe an Síntiús Deonach!

If you can’t attend but want to support – you may make a donation on EPP using the Voluntary Contribution button

You may also like...