Clárú don scoilbhliain seo chugainn / Enrolment for next school year

Beidh rang de thuairim is 30 páiste (uasmhéid 30) againn arís i Meán Fómhair 2018 agus beimid ag cur litir amach dóibh siúd a d’éirigh leo áit a fháil go luath. Dóibh siúd nach bhfaigheann áit cuirfear liosta feithimh i bhfeidhm.

We will have a class of about 30 Junior Infants (maximum 30) again this September and we will be sending out letters soon to those who have got a place. For those who don’t get a place, a waiting list will apply.

You may also like...