Ceiliúradh an Fhómhair / Autumn Service

20ú Deireadh Fómhair, 11-12 (20th October, 11-12 o’clock)

Seipéal Naomh Mhuire, Eaglais na hÉireann (St. Mary’s Church of Ireland)
Rang Naí. – Rang 2 (Rang Naí. go Rang 2)

Cuirfimid fáilte is féile mhór roimh thuistí na ranganna óga teacht go dtí an séipéal ar an 20ú Dheireadh Fómhair chun buíochas a ghabháil do Dhia do thorthaí an fhómhair.

We extend a warm invite to parents of our young classes to come join us in St. Mary’s Church of Ireland on Thursday 20nd October to give thanks to God for the fruits of Autumn.

Má tá aon rud agaibh do chiseán an fhómhair – tóg isteach é – Bheimis an bhuíoch.

If you have anything to put in our Autumn basket – we would be very grateful. GRMA

You may also like...