Ceiliúradh an Fhómhair / Autumn Service 2017

Ceiliúradh an Fhómhair
25 ú Deireadh Fómhair, 11-12
Seipéal Naomh Mhuire, Eaglais na hÉireann
Rang Naí. – Rang 2
Autumn Service
25 th October, 11-12 o’clock
St. Mary’s Church of Ireland
Rang Naí. go Rang 2

Cuirfimid fáilte is féile mhór roimh thuistí na ranganna óga teacht go dtí an séipéal ar an 25ú Dheireadh
Fómhair chun buíochas a ghabháil do Dhia do thorthaí an fhómhair.

We extend a warm invite to parents of our young classes to come join us in St. Mary’s Church of Ireland on Wednesday 25th October to give thanks to God for the fruits of Autumn.

Má tá aon rud agaibh do chiseán an fhómhair – tóg isteach é – Bheimis an bhuíoch.

If you have anything to put in our Autumn basket – we would be very grateful. GRMA

You may also like...