Ceiliúradh 10 mbliana na scoile (10th Anniversary Celebration)

Táimid ag pleanáil Ceiliúradh 10 mbliana na scoile.
We are planning our schools 10th Anniversary Celebration

Meitheamh 9ú 6-8in.
June 9th 6-8pm.

BBQ agus CEOL

Ar an drochuair ní bheidh cead páirceála sa scoil an tráthnóna seo toisc easpa spáis.
Tá páirceáil eagraithe dúinn sa Choláiste Chomhphobail agus san Ionad Bhreis-Oideachais.
Unfortunately there will no parking on the evening at the school due to lack of space.
We have organised parking in Blessington Community College and Blessington Further Education Centre (where it all began 10 yrs ago!)

An mbeadh sibh in ann cabhrú linn agus na hábhair seo a bhronnadh ar an scoil don chóisir?
Could you help out by donating some party items to the school?

Gach duine- Má tá Grianghraif gur mhaith libh a roinnt le pobal na scoile seolaígí le bhur dtoil chuig 10@gaelscoilnalochanna.com.
Everyone- If anyone has photos of last 10 years that they are happy to share with school community please send on to 10@gaelscoilnalochanna.com

Agus / and

 • Rang Naí- Rang 2 balúin/baloons (gan aon Bhéarla orthu/ no English writing please)
 • Rang 3 sreang, gléthéip, tac gorm (string, selloptape, blue tack)
 • Rang 4, 5 naipcíní (napkins)
 • Rang 6 Maláí bruscair (rubbish bags)

AN RAIFIL MÓR! / RAFFLE

Tá an Coiste ag eagrú crannchur ardchaighdeánach sna laethanta roimh an chóisir dúinn chun costais an chóisir a chlúdach.
Our Coiste are organising a high quality raffle in days before Party to cover costs.

Ticéid ar díol ag geata na scoile ó Dé Luain 29ú Bealtaine
Tickets on sale at the school gates from Monday 29th May

Beidh an crannchur ar siúl ar an 9ú Meitheamh ag an Cóisir 10 mbliana
The raffle will take place on 9th June at Coisir. Tickets also on sale on the night.

Ticéad/ Tickets = €5

Duaiseanna móra ar fáil / Great prizes

 • Ciseach Tesco / Tesco Hamper
 • Geansaí BÁC sínithe / Signed Dublin Jersey
 • Cluaisíní Beats / Beats Headphones
 • Táibléid 7″ / Tablet 7″
 • Cluaisíní Bluetooth / Bluetooth Headphones
 • Dearbhán Adonia / Adonia Voucher
 • Dearbhán / Voucher – Moddy Rooster (Café), Pictiúrlann (Cinema), Babhláil, (Bowling) Jungle Den, Playbarn
 • Spéaclaí Gréine Dearthóra / Designer Sunglasses
 • Ciseach- Bia, paistí, Annex / Hampers- Food, Kids, Annex
 • Dearbhán spórtlann / Gym Voucher

Beidh an-oíche againn sa scoil / We will have a great evening together in our school

Agus beidh an Ghrian ag taitneamh / and the sun will shine. 😊

You may also like...