Author: gsnl

Deontas Leabhair / Book Grant

Deontas Leabhair / Book Grant

Tá deontas leabhair ar fáil dóibh siúd atá faoi bhrú airgid (a chuireann an Roinn Oideachais ar fáil don scoil). Ní ghá ach foirm iarratais a lorg ón oifig agus é a líonadh leis...

Éide Scoile / School Uniforms 2019

Éide Scoile / School Uniforms 2019

Beidh Éide Scoile do Gaelscoil na Lochanna ar fail i mí Lúnasa sa Mhean Scoil áitiúla. — School Uniforms for Gaelscoil na Lochanna will be on sale in Blessington Community College on Wednesday August...