An tSeachtain Glas Feabhra 2016

Nuacht glas

Lá laghdú ar pháipéar
Ealaín a dhéanamh i ngach seomra chun athúsáid a bhaint as seaniris agus sean nuachtáin.

Coiste Glas 2016
8 bpáiste ó rang 1-6 a roghnú chun obair an choiste a dhéanamh – soilsí agus bruscar srl.

Reducing Paper use Day
All classes will do art reusing paper, magazines, newspaper.
Coiste Glas 2016
Green committee 2016 will be selected 8 páistí from Rang 1-6 to be in charge of rubbish management and turning off lights etc.


Nuacht glas

Lá bia sláintiúil

Torthaí agus/nó glasraí le nithe do am sosa.

Ceacht ar phirimid bia i ngach seomra inniu freisin.

Beidh roinnt ranganna ag plandáil síolta bia :luibheanna srl.

Healthy Eating Day
Piece of fruit or veg to eat at first break.
Lessons on Food Pyramid in each class.
Some classes will be planting herbs.


Nuacht glas

Lá aclaíochta

Céard faoi siúl ar scoil nó teacht ar rothar?

Caith éide spóirt inniu beidh go leor aclaíocht ar siúl ag na páistí – rith agus stáisiúin aclaíochta.

Exercise Day
What about walking, cycling, scooting to school?
Please wear sports tracksuit as all classes will be doing day of healthy exercise – running and exercise stations.


Nuacht glas

Lá an ghlanadh mór

Beidh glanadh mór ar siúl i ngach seomra ranga, beidh rang 5/6 ag obair mar chuid den ghlanadh mór náisiúnta ag piocadh bruscar thart timpeall na scoile.

Beidh roinnt ranganna ag déanamh glantóirí nádúrtha do na boird freisin.

Big Clean up day
We will have a big clean up in every room. Rang 5/6 will take part in National Spring Clean – cleaning hedgerows on way to school.
Some classes will make natural cleaning products.


Nuacht glas

½ Lá gan leictreachas 9-12:30

Lá gan soilse, seinnteoir dlúthdhiosca, ríomhaire agus citeal!

Tionól Glas

Duais don rang le na marcanna is airde don glanadh agus do na boscaí bruscar. Déanfaidh siad smoothies blasta le M.Karla.

Páistí ag dul abhaile ag 1.25

½ day without electricity 9 – 12:30
No lights, cd players, computers or kettle!
Green assembly
Prize for best class at cleaning and best at bringing rubbish home every day. Prize is delicious smoothies for whole class.
Páistí going home at 1.25 (staff meeting)


Pointí eolais eile:

1.    Déan iarracht speisialta teacht ar scoil gan an carr i rith an tseachtain glas.
2    Beidh deis ag na páistí leabhair a mhalartú le páistí eile ón rang má tá siad críochnaithe leo.
3.    Beidh sean éadaí á bhailiú ag comhlacht Lenrec más mian libh málaí d’éadaí a thógáil go dtí an bothán.

GRMAagaibh – Bíodh Seachtain Glas agat!

Other info:
1.    How about cycling, walking to school during this week?
2    Páistí will have chance to swap books with others in class (old ones they are finished with).
3.    Recycling company will be here to collect old clothes – Please leave any bags at shed door.
GRMAagaibh – Bíodh Seachtain Glas agat!

You may also like...