An tSeachtain Ghlas 2017 / Green Week

  • Rothar fuinnimh! Energy bike!
    Rothar fuinnimh! Energy bike!
  • Rothar fuinnimh! Energy bike!
    Rothar fuinnimh! Energy bike!
  • Athchursáil!
    Athchursáil!

 

Eanáir 30-Feabhra 3

Dé Luain – Bruscar agus Dramhaíl

● Beidh Maor Fuinnimh ón gCoiste Glas ag déanamh tástáil agus iniúchadh ar léibhéal teasa agus úsáid leictreachais atá sna seomraí ranga i rith an lae.beidh na maor ag breachadh síos uimhreacha úsáide leictreachais ón méadar leictreachais gach lá.

Energy Wardens from the Coiste Glas will be surveying and recording the temperature and electricity usage in each classroom every day during the week. The Energy wardens will record the usage of electricity by reading and recording the electricity meter every day.

● Rachaidh pásití na scoile timpeall na scoile ag bailiú aon bhruscar atá thart.

The Children will collect any rubbish from the school grounds and the surrounding area.

● Cuirfear tús le leabhair dathú Orby, ó Enfo. Tugann Orby leideanna dúinn ar conas aire a thabhairt don timpeallacht.

We will begin our Orby Sustainable living colouring books from Enfo. Orby gives us tips on how to look after the environment.

● Beidh páistí ó Rang 1- 6 ag malartú leabhar. Tógann páistí aon leabhar atá siad réidh leo, ar scoil agus déanann siad malartú leo le leabhar páistí eile.

Children from Rang 1-6 will be swapping books. The children will bring in books that they are finished reading, and will swop them for their friend’s books.

● Leanfaimid orainn ag athchursáil éadaí ar scoil.

We will continue to collect clothes, sheets, towels for recycling in school.

● Beidh bosca Weee i ngach seomra don tseachtain chun Cadhnraí ídithe a bhailiú.

There will be a Weee box in every classroom, to collect used lithium batteries for the Laura Lynn foundation.

Dé Máirt – Fuinneamh

● Beidh Maor Fuinnimh ón gCoiste Glas ag déanamh tástáil agus iniúchadh ar léibhéal teasa agus úsáid leictreachais atá sna seomraí ranga i rith an lae. Beidh na maor ag breachadh síos uimhreacha úsáide leictreachais ón méadar leictreachais gach lá.

Energy Wardens from the Coiste Glas will be surveying and recording the temperature and electricity usage in each classroom every day during the week. The Energy wardens will record the usage of electricity by reading and recording the electricity meter every day.

● Beidh Maor Fuinnimh ón gCoiste Ghlas ag cinnitú go bhfuil soilsí gach seomra ranga múctha nuair atá na ranganna amuigh sa chlós.

The Energy Warden from the Coiste Ghlas will ensure that all classroom lights are turned off when classes are in the yard.

● Beidh béim inniu ar lón stáintiúl. Spreagfar na páistí torthaí agus glasraí a thógáil ar scoil inniu. Beidh seans ag na rangann rud sláintiúl don lón a chócaráil/bácáil sa rang.

Today we will be looking at healthy lunches. The children are encouraged to bring fruit and vegetables for lunch today. The classes will bake or cook something healthy.

● Beidh na ranganna ag léamh faoi fhuinneamh as an leabhar mór fuinnimh Guslaer.

The classes will be learning about energy, reading the big book of energy.

Dé Céadaoin – Uisce

● Beidh an Maor Uisce ag dul timpeall ar na ranganna ar fad ag athmíniú na cnaipí leath-sruthlú atá sna leithris cuí.

The water wardens will go around to all classes to remind children to use the half-flush buttons that are on most toilets.

● Beidh Maor Uisce ón gCoiste Glas ag cinntiú go bhfuil muid ag sábháil uisce ar scoil, go bhfuil na sconsaí múctha i gcónaí.

A water warden from the Coiste Ghlas will be on duty in School to ensure the water saving, to ensure that all taps are fully turned off.

● Beidh na ranganna ag plandáil síolta a leanas sna seomraí.

The children will plant the following seeds in their classes.

❖ Rang Jacqueline & Rang Deirdre : Biolar

❖ Rang Éilis: Piobar

❖ Rang Michelle: Basal

❖ Rang Amy: Lus na Gréine

❖ Rang Jessie: Lus an Choire

❖ Rang Niamh: Peirsil

Déardaoin – Bithéagsúlacht

● Beidh páistí ón gCoiste Glas ag déanamh ceardlann faoi mhúirín, ‘céard atá ann, conas a dhéantar é, bosca múirín na scoile..’ leis na ranganna shóisearacha.

Children from the Coiste Glas will be presenting a composting workshop in the junior classes, explaining what compost is, how it is made and informing the children about the composting scheme in school.

● Beidh obair OSIE,Tíreolas, agus Eolaíocht ar siúl i ngach rang bunaithe ar aire a thabhairt don Timpeallacht.

The children in all classes will work on the theme ‘Looking after the environment’, through the subjects of the SPHE,Geography and Science.

● Beidh comórtas ‘Gligín nua’ don choiste glas ar siúl sa Halla.

There will be a competition held in the halla to choose the new jingle for the Coiste Glas.

Dé hAoine – Taisteal

● Spreagfar na páistí chun teacht ar scoil ar a rothair nó ag siúl.

The children will be encouraged to cycle or walk to school.

● Beidh an comórtas Mór Coiste Glas ag an tionól. Comórtas atá ann chun duaiseanna a thabhairt don rang is fearr ag múchadh na soilsí agus ag tógáil bruscar abhaile leo.

We will have a bigger than usual Coiste Glas competition at Assembly. This competition rewards the class who are best at turning off lights and bringing their rubbish home.

● Ealaín le hábhair athchursála – m.sh Colláis/Decoupage. Ag clúdú prócaí le sean irisleabhair agus taos pvc. Paper-mache. Ag clúdú balún le sean iris/páipéar nuachtáin. Fabraic agus snáithín – is féidir éadaí a dhearadh nó pictiúr d’aon sórt a dhéanamh as sean fabraic agus snáithín a bhfuil athchúrsáilte.

Classes will be using recyleable materials in our Art lessons.


Bainigí taitneamh as an tSeachtain.

Enjoy the week.

An Coiste Glas 2017

Grace-Mary, Dearbhla, Tomás, Shona, Hannah, Aoife, Senan, Frankie, Adam, Anna, Ffion, Alana, M. Jacqueline, M.Amy

You may also like...