Liosta na Mianta / Wishlist (September 2017)

Rollaí leithris, gallúnach – má thugann gach clann ilpac amháin cabhróidh sé seo go mór linn.
Toilet roll and liquid soap – If each family donated one multipacket of each – this would help us greatly.

GRMíle dóibh siúd a thug pac isteach cheana fein. Thank you to all who sent in a pack already. Tá sibh an-chineálta.

Ábhar eile a bhímid an-bhuíoch a fháil / other items we are very grateful to receive

  • Páipéar Cistine / Kitchen Roll
  • Díghalrán lámh / Hand sanitizer
  • Greimlín / Plasters
  • Páipéar A4 / A4 Paper
  • Stampaí poist / Postage stamps

You may also like...